PwC: vastgoed blijft hoofdpijndossier verpleeghuizen

20 juli 2010 Vastgoedmarkt.nl

Het vastgoed blijft voor verpleeg- en verzorgingshuizen een hoofdpijndossier, ondanks het extra budget dat in 2009 beschikbaar is gesteld voor een versnelde afschrijving op de gebouwen. Dat meldt adviesbureau PricewaterhouseCoopers op basis van eigen onderzoek van 150 gedeponeerde jaarrekeningen van de zorginstellingen.

Omdat de verwachte levensduur van de gebouwen is verkort van vijftig jaar naar veertig jaar, hebben de verpleeghuizen een extra budget gekregen van 0,6 procent van hun opbrengsten om de gebouwen versneld af te schrijven. De verpleeghuizensector staat echter voor forse investeringen om de gebouwenkwaliteit op het benodigde niveau te brengen, aldus de accountantsorganisatie.

De kosten hiervoor bedragen 1,5 miljard euro voor de verpleeghuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg tezamen. Ondertussen bestaat er onzekerheid over de toekomstige waarde van het vastgoed en over de toekomstige bekostiging. Dit terwijl banken voor financiering van de investeringen een gedegen businessplan en een zeer stabiele vermogenspositie eisen. ‘Aan deze eisen kan door de onzekerheden rond het veranderende bekostigingskader niet of nauwelijks worden voldaan’, aldus PwC-director Frans Stark.

Een sterk eigen vermogen is volgens Stark van groot belang voor de sector. Ondanks een geconstateerde rendementsverbetering groeide het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van de totale omzet beperkt, van 17 procent naar 18 procent. Naar verwachting stijgt het vermogen verder door een positief resultaat over 2010, waarna de instellingen in 2011 te maken krijgen met budgetkortingen die de vermogenspositie onder druk kunnen zetten. Stark pleit daarom voor een flexibilisering van de kostenstructuur voor vastgoed en personeel bij verpleeg- en verzorgingshuizen.

Nieuws

Meer nieuws over