PwC: Slechte vooruitzichten voor vastgoedmarkt in EU

05 maart 2012 Consultancy.nl

De vooruitzichten voor de commerciële vastgoedmarkt in Europa zijn allesbehalve rooskleurig. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de aanhoudende eurocrisis, de toenemende regelgeving en de beperkte toegang tot vreemd vermogen. Dat blijkt uit het rapport 'Emerging Trends in Real Estate® Europe 2012', een studie over trends in de vastgoedsector van PwC en het Urban Land Insitute (ULI).

Volgens de meer dan 600 respondenten kunnen we weinig verbetering verwachten in de Europese commerciële vastgoedsector. Een eventuele ommekeer van de situatie zal vooral afhangen van de mate waarin de veranderde regelgeving de banken ertoe zal aanzetten om geld vrij te maken voor commerciële leningen.

Schuldfinanciering op apegapen?
"Schuldfinanciering blijft de grootste uitdaging voor de sector", zegt Olivier Hermand, Partner bij PwC België. "Het gros van de respondenten vreest namelijk dat de maatregelen die banken nemen als antwoord op de toenemende regulatieve en macro-economische druk de beschikbaarheid van schuldfinanciering voor vastgoed enorm zal beperken. Zo zien we dat 75% van de respondenten denkt dat de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor vastgoedinvesteringen minder zal zijn dan vorig jaar; bijna 44% is van mening dat het veel minder zal zijn en de verschaffers van schuldfinanciering zelf zijn nog pessimistischer. Het wordt dus zaak om een sterk dossier te hebben en ook om op zoek te gaan naar alternatieve financieringen."

PwC - Vastgoed 2012

Afwachten geblazen?
De onduidelijkheid over de mogelijke impact van de nieuwe regelgevingen (Basel III, Solvency II en AIFMD) op de vastgoedmarkt en het sombere economische klimaat in vele landen maken dat het gros van de ondervraagden niet goed weet wat de ideale marktstrategie kan zijn. Het is dan ook maar de vraag hoe de sector zal reageren op de aanhoudende onzekerheid. Uit de studie van vorig jaar bleek al dat de spelers in de sector een afwachtende houding aannamen en dat er vooral geïnvesteerd werd in 'core'- en 'core+'-vastgoed, investeringen in topvastgoed met gegarandeerde huurovereenkomsten op lange termijn. "De toenemende vraag naar dat type vastgoed heeft echter gezorgd voor enorme prijsstijgingen. Vandaar dat volgens de respondenten in 2012 meer middelen zullen gaan naar meer risicovol vastgoed en dat de spelers in de markt op zoek gaan naar toegevoegde waarde. Je zou kunnen stellen dat investeerders door de crisis terugkeren naar de basisprincipes en vastgoed opnieuw meer gaan bekijken als een 'asset'.

Nieuws

Meer nieuws over