PwC: Jongeren geven graag aan goede doelen

13 oktober 2011 Consultancy.nl

Nederlandse jongeren zijn behoorlijk vrijgevig. Zo doneert 83 procent van de jongeren minimaal één keer per jaar aan een goed doel. Frappant is dat bijna de helft van de jongeren denkt dat de helft of minder van hun donatie ook daadwerkelijk besteed wordt aan het goede doel. De rest zou worden besteed aan overhead. In werkelijkheid ligt het percentage op gemiddeld vijftien procent. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC.

Geefgedrag en achterliggende motivaties
PwC heeft onderzoeksbureau Kien gevraagd een onderzoek uit te voeren onder meer dan duizend jongeren tussen de 16 en 30 jaar naar hun geefgedrag en achterliggende motivaties. Daarbij werd vooral gekeken naar de mate waarin jongeren geven aan goede doelen, hoe ze willen doneren en hoe ze willen dat er met hen gecommuniceerd wordt. Belangrijke elementen voor goede doelen om de donateurs van de toekomst alvast aan zich te binden.

Jongere geeft vooral op ouderwetse manier
Uit het onderzoek blijkt dat jongeren behoorlijk vrijgevig zijn. Zo zegt 83 procent minimaal één keer per jaar aan een goed doel te doneren. De hoogte van de donaties varieert van enkele euro’s per jaar tot maximaal een tientje per maand. Een kwart van de jongeren doneert meer dan een tientje per maand.

Grote favoriet is een goed doel uit de categorie ‘Gezondheid’. Denk daarbij aan de Hartstichting, de Nierstichting of KwF Kankerbestrijding. Gevolgd door ‘Internationale hulp’, ‘Natuur en Milieu’ en Welzijn en Cultuur’. Daarbij geeft de grote meerderheid het liefst op de ouderwetse manier: contant bij een collecte of eenmalig via een overschrijving. Nieuwe manieren als doneren via sms kunnen op weinig enthousiasme rekenen.

Communicatieve uitdaging
Het onderzoek laat dus verder zien dat jongeren het idee hebben dat een groot deel van hun donatie niet terecht komt bij het uiteindelijke goede doel, maar besteed wordt aan overhead. Hier ligt voor de Nederlandse charitatieve sector een grote communicatieve uitdaging.

Communicatie is sowieso een heikel punt in de relatie tussen goed doel en jongere. Zo geeft acht op de tien jongeren aan af te knappen op goede doelen die te opdringerig zijn in hun communicatie. Zo’n zeventig procent vindt het belangrijk na een donatie niet meer benaderd te worden door het goede doel. En nog eens zestig procent vindt dat goede doelen te weinig communiceren over niet-behaalde doelstellingen.

'Jongeren bereiken is een grote uitdaging voor veel organisaties, ook in de charitatieve sector. In dit onderzoek geven jongeren aan primair via e-mail en social media benaderd te willen worden. Het percentage respondenten dat iets fysieks in de brievenbus prefereert, is nog wel vrij hoog. Kennelijk vinden jongeren het nog leuk om post te krijgen. E-mail en post geven ze de mogelijkheid om deze vrij gemakkelijk weg te gooien of te verwijderen, waardoor ze goede doelen enigszins op afstand kunnen houden en zich niet hoeven te binden', vertelt Nita Wink, partner maatschappelijke organisaties bij PwC.

Doneren moet een goed gevoel geven
Voor jongeren zijn er een aantal elementen belangrijk wanneer ze overwegen om geld te geven. De belangrijkste daarbij zijn 'weten wat er met het geld gebeurt' (89%) en 'dat er iemand mee wordt geholpen die het minder heeft dan zijzelf' (86%). Gevolgd door het 'niet voor langere tijd aan het goede doel vastzitten' (70%) en 'na de donatie niet worden lastiggevallen door het goede doel' (68%). Opvallend is dat zo’n 60 procent van de respondenten aangeeft dat 'doneren een goed gevoel moet geven'.

Nieuws

Meer nieuws over