PwC: HNW kan samenleving miljarden opleveren

14 november 2011 Consultancy.nl

Het Nieuwe Werken (HNW) kan de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden euro's opleveren. Dat is een met name een gevolg van minder reistijd. Als in 2015 20% van de beroepsbevolking een dag per week thuis zou werken, zou dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna €2 miljard euro opleveren. Bij twee dagen per week thuiswerken loopt dit op tot bijna €3 miljard en een structurele stijging van het BNP met 1%. Dat concludeert PwC in het rapport ‘Macro-economische Effecten van Het Nieuwe Werken’, uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu in het kader van de Week van het Nieuwe Werken.

Op dit moment bestaat 10% van de beroepsbevolking uit 'nieuwe werkers'.

Terugdringen van de hoeveelheid reistijd
Tweederde van de baten komt tot stand door het sterk terugdringen van de hoeveelheid reistijd. De gemiddelde Nederlander reist 54 minuten per werkdag van huis naar werk en terug. Dat is het hoogste gemiddelde van Europa. Door meer thuis te werken en minder te reizen, houden mensen tijd over. De verwachting is dat ongeveer de helft van deze tijd effectief aan werk zal worden besteed, en de andere helft aan meer ontspanning.

Download het rapport: Macro-economische Effecten van Het Nieuwe Werken

Beter voor het milieu
Als 20% van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, zal het aantal auto's op de weg verminderen met 180.000 per werkdag. Dat scheelt 3,5 miljard autokilometers. Dit zal leiden tot minder files, minder luchtverontreiniging, minder verkeersslachtoffers en minder CO2-uitstoot, zo concludeert het rapport. Het Nieuwe Werken kan leiden tot permanent 'vakantie-verkeer' op de weg en tot positieve effecten op de volksgezondheid. De baten van minder verkeersongelukken en minder CO2-uitstoot door het verkeer zijn €117 miljoen in 2015.

Hogere arbeidsparticipatie
Naast mobiliteitsvoordelen zal Het Nieuwe Werken eveneens zorgen voor een stijging van de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie. Met name kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen profiteren van flexibel- en thuiswerken. Geschat wordt dat uit deze groep 8.300 mensen extra tot de arbeidsmarkt zullen toetreden.

Het Nieuwe Werken kent ook aandachtspunten. Door veel thuis te werken kan het contact met collega's verwateren en thuiswerken kan leiden tot meer overwerk. Het is daarom belangrijk dat Het Nieuwe Werken niet van bovenaf wordt opgedrongen aan werknemers, maar dat werknemers er zelf voor kunnen kiezen. Het Nieuwe Werken gaat tenslotte over meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

Nieuws

Meer nieuws over