PPMC: gratis museum niet belangrijkst voor kinderen

16 november 2011 Consultancy.nl

61 procent van de kinderen op de basisschool bezoekt minimaal één keer per jaar met de klas een museum. De toegangsprijs noch de kosten van het vervoer spelen een doorslaggevende rol bij de keuze van het museum. Bepalend is vooral wat de kinderen in het museum kunnen doen en leren, en of het bezoek aansluit bij het lesprogramma. Dat blijkt uit onderzoek van Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC) in samenwerking met onderzoeksbureau APE in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging (NMV). Als deel van het onderzoek is een internationale verkenning uitgevoerd door SIRAconsulting.

Download het rapport Stimulering van Museumbezoek door Kinderen.

Gratis muzeumbezoek?
Het onderzoek moest uitwijzen hoe meer kinderen naar musea getrokken kunnen worden en is uitgevoerd naar aanleiding van de wens van toenmalig minister Ronald Plasterk van Cultuur in 2008 om musea gratis te maken voor kinderen tot en met 12 jaar. Na  voorbereidend onderzoek bleek dat de kosten veel hoger zouden zijn dan aanvankelijk was gedacht. Daarop stelde de minister voor om experimenten uit te voeren om vast te stellen hoe het museumbezoek van kinderen dan wel op kosteneffectieve wijze kan worden vergroot.

Aantrekkelijkheid voor kinderen belangrijkste factor
Uit de resultaten blijkt dat gratis toegang en vervoer nauwelijks leiden tot een vergroting van het museumbezoek, maar wel aanzienlijke kosten met zich meebrengen, oplopend tot ruim €400 per bezoek. PPMC berekende dat extra bezoeken ook kunnen worden gegenereerd voor tussen de €2,50 en €25. Belangrijkste factor is aantrekkelijkheid voor kinderen: “Musea moeten gewoon leuker en aantrekkelijker zijn voor kinderen”, aldus de Museumvereniging. “Musea die al met veel enthousiasme en passie kinderen weten te boeien, uit te dagen en te inspireren, hebben over belangstelling van jonge bezoekers niet te klagen.”

80% van kinderen naar museum in 2015
De NMW heeft de doelstelling dat in 2015 minstens 80 procent van de schoolklassen ten minste één keer per jaar een museum bezoekt. De vereniging lanceert daarom nog dit jaar nieuwe initiatieven om het bezoek van kinderen aan musea een impuls te geven, waaronder de verkiezing van de 'Museumklas van het jaar' en het initiaitief ‘museuminspecteur'.

Nieuws

Meer nieuws over