p2 adviseur lanceert boek Het Sjoelbaksyndroom

18 januari 2011 Consultancy.nl

Maarten de Winter, organisatieadviseur bij p2, heeft het boek 'Het sjoelbaksyndroom' gelancerd.

Het probleem van iedere organisatie: oplopende werkdruk, afnemende effectiviteit
Ambities die vastlopen in de praktijk van alledag. Wie kent het niet? Werkdruk die toeneemt, taken en projecten die zich opstapelen, effectiviteit die afneemt, de organisatie en medewerkers lopen vast. Hoe meer werk, hoe moeizamer de vooruitgang. Er moet iets gebeuren, maar wat?

Veel kennisintensieve organisaties lopen tegen het sjoelbaksyndroom aan. Er zijn ambitieuze plannen en er worden nieuwe projecten aangegaan. Maar in de praktijk blijken de zaken stroever te lopen dan gedacht en de organisatie en medewerkers lopen vast als sjoelstenen in een overvolle sjoelbak. Het sjoelbaksyndroom (met voorwoord van Herman Wijffels) introduceert een nieuwe aanpak om doorgeschoten werkdruk op organisatieniveau tegen te gaan.

Maarten de Winter - Het Sjoelbaksyndroom

De basis van deze methode is het onder ogen zien van de feiten. Wat is realistisch en effectief? Door taken met een diagnosemodel in kaart te brengen krijgt men inzicht in de feiten op verschillende niveaus, werknemers, afdelingen, projecten en organisatie. Aan de hand van deze feiten, kan het gesprek worden aangegaan en een verbetertraject in gang gezet worden.

Maarten de Winter reikt een nieuwe praktische manier aan voor duurzame inzetbaarheid, meer productiviteit en flexibiliteit in organisaties. Hij beschrijft de principes en methodes die hij gebruikt bij het adviseren van organisaties die met dit probleem aan de slag willen.

Het sjoelbaksyndroom is interessant voor managers en leidinggevenden, adviseurs en bestuurders, maar ook voor medewerkers die zich betrokken voelen bij het functioneren van hun organisatie. Want het sjoelbaksyndroom, daar herkent iedereen zich wel eens in.

Over de auteur

Maarten de Winter heeft een economische achtergrond en was werkzaam als projectleider in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Sinds 2000 is hij organisatieadviseur, momenteel verbonden aan p2.

Nieuws

Meer nieuws over