Overzicht van fusies en overname onderzoek

15 maart 2010 Consultancy.nl
Meer nieuws over

In de afgelopen maanden hebben verscheidene adviesbureaus onderzoek uitgebracht op het gebied van Mergers & Acquisitions (fusies & overnames). Consultancy.nl zet de belangrijktse conclusies op een rij: aandeelhouderswaarde verdampt vaak voor een groot deel bij M&A en integratiekosten vallen in de praktijk hoger uit dan verwacht. De integratie van IT blijkt een van de meest complexe activiteiten en de uiteindelijke sleutelfactor voor een successvolle integratie is human capital.

Fusie- en overnamemarkt herstelt zich in 2010 

De wereldwijde fusie- en overnamemarkt zal zich in 2010 voorzichtig gaan herstellen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse M&A predictor van KPMG. Aan het aantrekken van de markt liggen volgens het adviesbureau met name de huidige, relatief hoge koerswinstverhoudingen ten grondslag en het feit dat ondernemingen beschikken over een aanzienlijk verbeterde schuldpositie om transacties te financieren. Onderzoekers van PriceWaterhouseCoopers (PwC) geven aan dat transacties vooral 'defensief' van aard zullen zijn in 2010. 'Veel fusies en overnames zullen zijn ingegeven door gedwongen herstructureringen en loden schuldenlasten', zegt Oskar Kinders.

Aandeelhouderwaarde gaat verloren 

Uit onderzoek van de Boston Consulting Group bleek eerder al dat meer dan de helft (58 procent) van de transacties aan de koperszijde aandeelhouderswaarde verloren gaat. Dat leidt in totaal tot een nettoverlies van 1,2 procent bij overnames. In een rapport van Hewitt, M&A Impulse, geeft de helft (47%) van CxO's aan dat dat hun vorige transacties niet de bedoelde financiële en strategische doelstellingen hebben bereikt.

Integratiekosten vaak hoger dan verwacht 

Een recent onderzoeksrapport van PriceWaterhouseCoopers (PwC) over integratiekosten na een fusie of overname komt tot de conclusie dat deze vaak hoger uitvallen dan verwacht. Meer dan een derde van de bedrijven geeft bovendien de voorkeur aan een langzame samensmelting in plaats van een 'big bang' integratie.

Onvoldoende rekening met IT integratie

Volgens M&A en PMI adviseurs is een voornaamste reden van hoger dan verwachte integratiekosten dat betrokken bedrijven onvoldoende rekening houden met de integratie van hun informatiesystemen. Charles Race, directeur Noord-Europa van softwarebedrijf Informatica: “Het doel van een acquisitie is in de eerste plaats synergie en daarbij vormt de integratie van IT en data een essentieel onderdeel. Tegenwoordig vormt informatie een van de belangrijkste bezittingen van veel bedrijven. Ondernemingen zien bij hun raming van de totale kosten van de integratie de samenvoeging van hun IT-systemen over het hoofd.”

Human capital is de sleutelfactor

Een wereldwijd onderzoek door HR consultancy Hewitt stelt dat de sleutelfactor voor het succes van een deal het effectief manages van human capital kwesties is. “Human capital is een van de top 3 van meest ongrijpbare bestanddelen van elke organisatie, toch falen veel bedrijven in het uitvoeren van een rigoureuze en duurzame benadering van leiderschap en sleuteltalent, en laten zo toe dat essentiële leidinggevenden en talenten de deur uitlopen”, zegt zei Elizabeth Fealy, global leader van Hewitt’s Corporate Transaction & Transformation.