Ordina: Informatie wordt onvoldoende benut

23 maart 2010 Ordina

Nederlandse organisaties laten veel kansen liggen doordat zij geen of slechte toegang hebben tot informatie, zo blijkt uit onderzoek onder Nederlandse IT- en Business Managers door Blauw Research in opdracht van adviesbureau Ordina. De respondenten zijn van mening dat veel informatie wel aanwezig is in de organisatie, maar nog niet volledig wordt benut. Maar liefst 6 op de 10 managers geeft aan dat veel kansen benut kunnen worden door beschikking te hebben over de juiste informatie. Managers varen nu vaak nog blind in hun besluiten: slechts 38% van de Nederlandse managers vindt dat de beschikbare management informatie te nemen besluiten goed ondersteunt.

Dat informatie waardevol is, leidt volgens de respondenten geen twijfel. 44% van de Nederlandse managers wil zelfs informatie als kapitaal op de balans zetten. Welke waarde informatie vertegenwoordigt is echter lastig te bepalen: 63% van de respondenten weet niet wat de omvang is van de toegevoegde waarde van informatie voor hun organisatie.

Het blijft lastig om juiste management informatie, bijvoorbeeld financiële informatie, concurrentie-informatie en verkoopinformatie, naar boven te krijgen in organisaties. 73% van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben dat de organisatie over meer informatie beschikt dan zij gebruikt. Dit terwijl 58% toegeeft dat betere informatie de organisatie een concurrentievoordeel zal opleveren. 61% geeft daarbij aan dat het verzamelen van informatie te veel tijd kost. Het belangrijkste obstakel om de juiste informatie naar boven te krijgen is het gebrek aan organisatie. Het is onduidelijk waar welke informatie zich bevindt en wie hiervoor verantwoordelijk is. Andere redenen zijn een overkill aan irrelevante informatie (50%) of zelfs het achterhouden van informatie door andere managers uit tactische overwegingen (46%).

"Informatie heeft altijd al een belangrijke ondersteunende rol gehad, maar wordt nu zelf een belangrijke productiefactor" aldus Maarten-Jan van Fulpen, Business Unit Manager bij de divisie Consulting van Ordina. "Succesvolle organisaties blinken niet alleen uit in hun kernactiviteiten, maar ook in hoe zij met informatie omgaan en daar waarde uit halen. Dit vereist een andere manier van denken voor organisaties. Informatie wordt een strategische asset en de organisatie moet daarop worden ingericht. Dit begint al bij de top: de waarde en inhoud van informatie zou de verantwoordelijkheid van de CIO moeten zijn. Pas als informatie bij het c-level management is belegd, kan de rest van de organisatie worden ingericht zodat effectief informatiegebruik daadwerkelijk tot concurrentievoordeel kan gaan leiden."

Onderzoeksbureau Blauw Research onderzocht in opdracht van Ordina de visie van managers in Nederland op het thema Corporate Performance Management en het gebruik van (management)informatie. Het onderzoek is in het vierde kwartaal van 2009 uitgevoerd onder 220 ICT- en business managers.

Nieuws

Meer nieuws over