Ordina CFO kondigt vertrek aan per maart 2010

22 januari 2010 Ordina

Ordina, een adviesbureau gespecialiseerd in ICT consulting en outsourcing, maakt bekend dat de heer J.H. (Hans) den Hartog, CFO en lid van de Raad van Bestuur, zijn vertrek bij Ordina heeft aangekondigd. De heer Den Hartog zal de onderneming per 31 maart 2010 verlaten, na afronding van de jaarcijfers en het jaarverslag over 2009.

De Raad van Commissarissen en de vennootschap respecteren zijn besluit en danken hem voor zijn jarenlange bijdrage aan de ontwikkeling van Ordina. De reden voor de heer Den Hartog om terug te treden is dat hij, na 11 jaar als CFO zitting te hebben gehad in de Raad van Bestuur, toe is aan een nieuwe uitdaging. Nu Ordina er financieel solide voor staat, is het daarvoor een goed moment. De heer Den Hartog is voornemens in de loop van 2010 invulling te geven aan deze nieuwe uitdaging.

Als opvolger voor de heer Den Hartog zal de heer B. H. (Bart) de Jong worden benoemd als CFO en lid van de Raad van Bestuur. Zijn benoeming als statutair bestuurder zal voor de aankomende Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden geagendeerd. De heer De Jong is sinds mei 2009 werkzaam bij Ordina als financieel directeur van Ordina Nederland, het grootste bedrijfsonderdeel van de groep. Voor zijn komst naar Ordina was de heer De Jong werkzaam bij KPN en USG People. In de komende periode zal de heer Den Hartog zijn taken aan de heer De Jong overdragen.

Op 2 maart aanstaande publiceert Ordina N.V. haar jaarcijfers over 2009.

Nieuws