Ordina analyseert Augmented Reality markt

28 oktober 2010 Ordina

Ordina heeft de populariteit en het gebruik van de verschillende Augmented Reality-toepassingen onderzocht. Hierbij is niet alleen gekeken naar welke toepassing op dit moment het meest wordt gebruikt, maar ook welke toepassingen naar verwachting in de nabije toekomst veel marktaandeel zullen winnen. De resultaten van dit onderzoek bieden organisaties de mogelijkheid om goed gefundeerde beslissingen te nemen over de meest effectieve inzet van AR. Ordina adviseert organisaties uit diverse branches over de mogelijkheden en toepassingen van AR en implementeert deze. Met het onderzoek biedt

Ordina geeft haar klanten een extra feitelijke onderbouwing over de keuzemogelijkheden bij AR. Augmented Reality staat voor het verrijken (augment) van wat we dagelijks ervaren (reality). AR biedt organisaties de mogelijkheid om een extra dimensie toe te voegen aan hun producten en diensten. Met behulp van AR kunnen klanten meer informatie krijgen over de producten, worden zij meer betrokken bij het bedrijf en beleven zij de diensten van de organisatie veel intenser.

Een populair voorbeeld van AR is Layar. Deze technologie legt een digitale laag met informatie over het camerabeeld van een mobiele telefoon, waardoor de gebruiker voortdurend extra informatie over de omgeving via het beeldscherm van zijn telefoon kan bekijken. Ook de QR code is een bekend voorbeeld van AR. Een QR code is een soort barcode. Gebruikers kunnen met de camera op hun telefoon de QR code ‘lezen’ om toegang te krijgen tot meer informatie.

“Augmented Reality heeft het afgelopen jaar een grote vlucht genomen”, aldus Robert de Snoo, business unit manager Emerging Services bij het adviesbureau. “Veel organisaties zien de mogelijkheden en de meerwaarde die Augmented Reality biedt op het gebied van klantinteractie. Maar zoals bij iedere nieuwe technologie, is het ook bij Augmented Reality soms moeilijk kiezen. Er zijn diverse toepassingen op de markt beschikbaar. Welke toepassing wordt door de klant het meest gebruikt? En hoe zijn de verwachtingen op de lange termijn? Door alle ontwikkelingen te onderzoeken en samen te voegen, kunnen we onze klanten nog beter ondersteunen bij deze vraagstukken. We hebben inzichtelijk gemaakt welke toepassingen nu het grootste bereik hebben, en welke in de toekomst belangrijker worden. Zo blijkt dat het gebruik van QR codes over drie jaar al gemeengoed zal zijn. Door dit soort ontwikkelingen in kaart te brengen, kunnen we organisaties adviseren over hoe zij met Augmented Reality kunnen blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van hun klanten.”

Een samenvatting van het onderzoek is op te vragen bij Ordina via AR@ordina.nl.

Nieuws