Omzet Ernst & Young Nederland daalt met 2 procent

04 oktober 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Ernst & Young in Nederland heeft in het afgelopen boekjaar (1 juli 2010 – 30 juni 2011) een omzet van €653,1 miljoen gerealiseerd. Dit is een daling van 2,1% ten opzichte van het voorgaande jaar en is de resultante van een hoger volume aan uren tegen een gemiddeld lager uurtarief. Pieter Jongstra, Managing Partner van Ernst & Young in Nederland: “Wij zijn tevreden met dit resultaat. Ondanks dat economisch herstel achterbleef, hebben we in deze volatiele markt onze omzet nagenoeg gehandhaafd. Voor 2011/2012 is het niet eenvoudig voorspellingen te doen in het huidige economische klimaat.”

De operationele kosten zijn in het afgelopen boekjaar per saldo licht gedaald (-0,2%). De kosten die samenhangen met investeringen in de kwaliteit van de dienstverlening lieten een stijging zien. Daartegenover stonden lagere kosten door verdere efficiencyverbeteringen. Omdat de kostenstijgingen niet volledig konden worden doorberekend stond de brutomarge onder druk. Als gevolg hiervan daalde het operationele resultaat met 8,0% tot € 148,5 miljoen en de gerealiseerde winst kwam uit op € 128,1 miljoen (2009/2010: € 142,1 miljoen).

Op weg naar marktleiderschap
Door de achterblijvende economische ontwikkeling en scherpe concurrentie op het gebied van jaarrekeningcontroles daalde de omzet van de accountantspraktijk met 5,1% naar € 293,1 miljoen. De belastingpraktijk (inclusief de strategische alliantie met Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen (HVG)) liet met een omzet van € 232,1 miljoen (plus 0,3%) opnieuw een robuuste performance zien. Bij Advisory, de adviespraktijk van Ernst & Young, waren de effecten van de crisis het meest voelbaar. Hier daalde de omzet 8,5% tot € 75,3 miljoen als gevolg van forse concurrentie in de markt. Met name het aantal opdrachten van de overheid daalde. De transactiepraktijk van Ernst & Young Nederland realiseerde met € 33,4 miljoen een omzetgroei van 13,3%. De strategie van Ernst & Young in Nederland is gericht op het bereiken van marktleiderschap in 2013. Pieter Jongstra: “We meten marktleiderschap op basis van vier factoren: merk, omzet, relaties en reputatie. Uit een onafhankelijk onderzoek onder de CFO’s en CEO van grotere ondernemingen blijkt dat zij ons zien als de meest aantrekkelijke organisatie en als ze organisatie die ze het meeste gunnen. Ook in andere onderzoeken scoren wij als nummer één op ons vakgebied. Wij hebben het afgelopen jaar een stevige stap voorwaarts gezet.”

Voordeel van internationale integratie
Ook al zijn de resultaten voor sommige businessunits gedaald, toch kijkt Pieter Jongstra tevreden terug op het afgelopen jaar: “Wij hebben onze basis voor de komende jaren verder versterkt door investeringen en gerichte acties om onze positie als internationale en multidisciplinaire dienstverlener in de markt te verstevigen. Veel van onze cliënten opereren op internationaal niveau en vinden het vanzelfsprekend dat ze overal ter wereld op dezelfde manier door ons worden bediend. Ernst & Young is ten opzichte van de concurrentie uniek door de hoge mate van internationale integratie; onze systemen en werkwijzen zijn overal ter wereld gelijk. Dit stelt ons in staat hoge en uniforme kwaliteit te leveren aan onze internationaal opererende klanten. De internationale omgeving is bovendien aantrekkelijk voor onze medewerkers; zij kunnen met collega’s uit de hele wereld in internationale teams samenwerken en voor een bepaalde periode deelnemen aan projecten en opdrachten in het buitenland.”