Novius participeert in Projectmanagementparade

24 oktober 2009 Novius

De Project & Implementatiemanagement adviesgroep van Novius heeft actief geparticipeerd Projectmanagementparade 2009 te Nieuwegein. De parade wordt gezien als dé manifestatie in de Nederlandse wereld van projectmanagement en wordt onder meer gesponserd door de IPMA.

De Project & Implementatiemanagement adviesgroep van Novius bemande een stand op de parade, waar ook bedrijven als Sogeti, Ruysdael Groep, Valori, Getronics Consulting en Capgemini present waren. De parade was met name gericht op kennisuitwisseling voor en door projectmanagers, met name d.m.v. lezingen en workshops.

PIM trainingen in de Novius Academy

Novius PIM richtte zich voornamelijk op het aanbieden van haar project- en implementatiemanagement kennis en ervaring en op de diverse Novius PIM trainingen. Deze trainingen - waaronder “Ik als Adviseur”, “Workshopvormen”, “Persoonlijke effectiviteit in verandertrajecten” en “Projectmatig Werken” – worden via Novius Academy modulair aan klanten aangeboden.

Novius PIM Workshop "de zachte kant van projecten"

PIM heeft ook één van de middagworkshops verzorgd, getiteld “Niets komt harder aan dan
de zachte kant van projecten: Met Tuckman en Hersey en Blanchard naar blijvend succes voor het team en jezelf’”. Tijdens deze interactieve workshop werden deelnemers zich bewust van hun eigen leiderschapsgedrag in combinatie met de ontwikkelingsfase van hun team. Tuckmans theorie stelt dat teams een ontwikkeling doormaken die bestaat uit verschillende opeenvolgende fases. Het blijkt dat iedere fase “een meest effectieve leiderschapsstijl” heeft. Het effectief aansturen van teams door de projectmanager vraagt om situationeel leiderschap. Kennis van teamontwikkeling en inzicht in de fase van je eigen team helpt je om interventies te bepalen om je team nog effectiever samen te laten werken aan het beoogde resultaat.

In de workshop werden concrete tips en tricks gegeven waarmee de projectmanager de volgende dag aan de slag kon bij het aansturen van zijn team. De interactieve werkvorm zorgde er voor dat de ruim 40 deelnemers ervaringen uitwisselden.

Er was veel aandacht voor de praktijk: zo werd ‘met vakantie gaan’ geopperd als interventie voor de projectmanager met een zeer volwassen team. Getuige de positieve feedback van de deelnemers is deze workshop goed bevallen!

Indien u meer informatie wil over Novius neem dan contact op met Novius via 033-4691242 of via info@novius.nl.

Nieuws