Het Novius Raamwerk: van strategie naar implementatie

06 februari 2011 Consultancy.nl

Novius, een adviesbureau werkzaam op het snijvlak van business en ICT, heeft een raamwerk (Het 'Novius Raamwerk') ontwikkeld om bedrijven te helpen met het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete veranderplannen / programma’s.

Het Novius Raamwerk

Novius Raamwerk

Strategie

Op het hoogste niveau wordt de strategie van de organisatie beschreven volgens de SMART methode. Inzicht in de strategie is nodig om drie redenen:
1. Inzicht in gewenste ontwikkeling van organisatie-onderdeel (incl. impact op bedrijfsvoering en ICT)
2. Strategisch kader is conditionerend voor organisatie- en informatiebeleid, architectuur en projecten
3. Strategisch kader is bepalend voor timing, scope en horizon van het business informatieplanning

Ontwerpcriteria en speerpunten

Op basis van de strategie worden vervolgens de uitgangspunten, of ontwerpcriteria, gedestilleerd. De criteria bepalen waaraan bijvoorbeeld producten, processen en informatiesystemen moeten voldoen. Dit helpt bij het nadenken over de toekomstige inrichting en het maken van keuzes daarbij.

Architectuur

Uiteindelijk helpt de architectuur laag om het verschil te ontdekken tussen de huidige en gewenste situaties. Verschillen tussen het nu en de toekomst ('gaps') bepalen het veraderagenda. Gaps worden vervolgens geclustered en dat levert projecten en/of programma’s. Voor elk project wordt een kosten en batenanalyse (business case) opgesteld.

De belangrijkste functies van architectuur zijn:
1. Hulpmiddel voor het ontwerpen van de gewenste inrichting van 'de business' en ICT
2. Inzicht in/overzicht van hoe de verschillende onderdelen van de business + informatievoorziening met elkaar samenhangen.
3. 'Facilitator' van onderhandeling tussen business en ICT, management en uitvoering.
4. Instrument voor het management om verandering te sturen.
5. Scharnierfunctie voor het verbinden van besturing en uitvoering.

Meer weten over het Novius Raamwerk? Bekijk het interview van Tjerk Hobma, Partner bij Novius.

Nieuws

Meer nieuws over