Novius start training Integraal Project Management

26 januari 2011 Consultancy.nl

De adviesgroep Project- en Implementatiemanagement van Novius heeft een nieuwe training ontwikkeld: Integraal Project Management. De training moet ervaren projectmanagers inzichten, concrete handvaten en gereedschappen bieden op het gebied van programma- en projectmanagement.

Bij het ontwikkelen van deze training hebben de adviseurs van Novius zich laten inspireren door verschillende projectmanagement visies (zoals PMW, Prince2, Projectmatig creëren) gecombineerd met best practices uit de eigen adviespraktijk. Tijdens de training leren deelnemers integraal naar projecten te kijken, dat betekent vanuit 3 perspectieven: inhoudelijk, beheersmatig en veranderkundig.

De training Integraal Project Management bestaat uit 8 modules:

Module 1: Kennismaking, leerdoelen en wat is Integraal projectmanagement?
Module 2: Opstarten van een project
Module 3: Projectorganisatie
Module 4: Omgevingsmanagement
Module 5: Projectteam
Module 6: Sturing
Module 7: Implementeren
Module 8: Projectafsluiting

Elke module omvat theorie, opdrachten (oefenen vaardigheden), veel praktische tips & tricks en de mogelijkheid om als deelnemer onderling ervaringen uit te wisselen (via bijvoorbeeld intervisie).

De reguliere training is 2 dagen en wordt gegeven in de trainingsruimte van Novius te Langbroek. De maximale groepsgrootte is 10 deelnemers.

Meer informatie?

Indien u interesse heeft voor deze training en / of meer informatie wilt over deze training kunt u contact opnemen met het office management van Novius. Zij kunnen u direct informatie geven over de training of indien gewenst u laten terugbellen door één van de trainers. U kunt contact opnemen per e-mail academy@novius.nl of u kunt bellen via tel: 0343 - 760076. Kijk ok www.novius.nl voor meer informatie.

Nieuws