NorthgateArinso: Zeven HR trends voor 2010

04 mei 2010 Consultancy.nl

De eisen van werknemers op het vlak van HR worden anno 2010 almaar complexer. Werknemers hebben behoefte aan flexibele uren, de mogelijkheid om thuis te werken, kortetermijncontracten, training en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast dient er ook nog rekening gehouden te worden met specifieke wetgevingen en normen, die van land tot land verschillen.
 
Volgens adviesbureau NorthgateArinso, wereldwijd marktleider op het gebied van HR-software en -diensten, liggen er zeven HR-trends aan de basis van de vraag naar een flexibelere HR-aanpak. 
 
1. Grenzen van tijd en plaats vervagen – HR-verantwoordelijken moeten direct kunnen reageren en diverse middelen inzetten om in contact te komen met werknemers. Zij kunnen zich op verschillende locaties wereldwijd en in verschillende tijdszones bevinden;

2. Werknemers bij HR betrekken – ‘self-service’ moet beter geïntegreerd en gepersonaliseerd worden. Op die manier wordt HR-dienstverlening toegankelijk voor iedereen;

3. Flexibele werkkrachten – tijdelijke contracten zijn voor een bedrijf een handig hulpmiddel om flexibel te blijven tijdens de herstelperiode na de crisis. Tegelijkertijd willen meer mensen freelancen om zo het juiste evenwicht tussen werk en vrije tijd te handhaven. HR moet deze veranderingen ondersteunen door nieuwe contracten op te stellen en nieuwe belonings voorwaarden te bepalen;  

4. Hybride talentmanagement – prestatiemanagement, rekrutering en de ontwikkeling van managementvaardigheden zijn geen afzonderlijke agendapunten. Het is belangrijk om de processen die betrekking hebben op de organisatie en het personeel te laten samenvloeien;

5. Opvangnet voor meerdere generaties – hogere levensverwachtingen, een verhoging van de pensioenleeftijd en de druk op pensioenfondsen vereisen verschillende contractvormen en een flexibele aanpak van de manier waarop werknemers toegang hebben tot HR-diensten;

6. Geografische afstanden – binnen internationale bedrijven is face-to-face communicatie niet altijd eenvoudig. Samenwerkings- en social media-kanalen bevorderen de interactie tussen werknemers. Deze kanalen worden essentieel binnen een HR-beleid;

7. Think global, act local – wereldwijde HR-diensten dienen aangepast te worden aan lokale regels en wetgeving.

Deze zeven trends wijzen op een grote behoefte aan flexibiliteit en directe beschikbaarheid van HR-diensten. Het nieuwe uitgangspunt is dat werknemers altijd en overal toegang moeten hebben tot HR-diensten. Dat leidt tot de ontwikkeling van een nieuwe vorm van hybride HR.  

Hybride Human Resources

Hybride HR houdt in dat bedrijven iedere mogelijke optie voor HR-diensten combineren op een kosteneffectieve en gestandaardiseerde manier. Bedrijven kunnen vandaag kiezen voor een on premise-, on demand- of een Business Process Outsourcing (BPO)-oplossing. Of ze opteren voor een combinatie van de beste aspecten van ieder model, om zo een gepaste oplossing voor hun bedrijf te vinden.
 
Dit nieuwe principe biedt niet enkel voordelen voor het bedrijfsmanagement, maar voor iedere werknemer. Dankzij de aanpasbaarheid van een hybride HR-oplossing kunnen HR-professionals inspelen op de specifieke behoeften van alle werknemers, wat voorheen slechts in beperkte mate mogelijk was.
 
“2010 is het ideale moment om meer flexibele en interactieve systemen te implementeren. Eenvoudig gezegd wordt hybride HR even fundamenteel voor bedrijven als een IT-beleid of een ’groene’ strategie”, zegt Anita Lettink, directeur HR Outsourcing bij NorthgateArinso in Nederland. “Grenzen zijn aan het vervagen: die tussen werk en privéleven, tussen IT en HR en tussen thuis- en kantoorwerk. Traditionele werkgewoonten verdwijnen en HR-oplossingen moeten constant de veranderingen blijven bijhouden. Hybride HR draait om het begrijpen en omarmen van deze veranderingen, en met behulp van experts een maximaal voordeel te halen uit de beschikbare mogelijkheden.”

Nieuws

Meer nieuws over