Nederlande adviesmarkt competitief en innovatief

31 oktober 2011 Consultancy.nl

Uit onderzoek door SourceforConsulting blijkt dat de Nederlandse adviesmarkt het in de afgelopen 18 maanden moeilijker heeft gehad dan de meeste andere grote adviesmarkten in Noord-Europa. De problemen die consultants in Spanje, Griekenland en in toenemende mate Italië voor zich zien zijn niet aan de orde, maar het herstel uit de financiële crisis verloopt moeizaam.

Discussion of business plan at meeting

Wat maakt de Nederlandse markt anders?
Eén verklaring voor de aparte positie van Nederland ligt in de spreiding van advieswerk over sectoren. De financiële dienstenindustrie neemt ongeveer een kwart van de markt voor zijn rekening, net als de productie-industrie; dit aandeel is iets hoger in andere landen. De bankensector in Nederland is 15% kleiner dan het Europese gemiddelde en 30% kleiner dan die van het Verenigd Koninkrijk (die de grootste financiële diensten-consultingmarkt heeft). Dit betekent dat Nederlandse consultants minder mogelijkheden hebben dan hun collega’s in het VK, Frankrijk en Duitsland om aan regulerings- en herstructureringsprojecten te werken. Deze vormen de voortgaande naschokken van de financiële crisis en blijven vraag creëren naar de consultingsector.

De Nederlandse markt is bovengemiddelde afhankelijk van de publieke sector, die 17% uitmaakt van alle consulting, vergeleken met 13% elders. Nederland staat hiermee derde in Europa, na Scandinavië (20%) en het VK (18%). Hoewel publieke sector-consulting sterk is gebleven in sommige landen, vooral Zweden, is Nederland een van de vele landen waarin de bezuinigingen waarschijnlijk fors zullen zijn. Onderzoek wijst daarbij op een extra probleem voor de Nederlandse publieke sector-advisering: landen waarin programmamanagement een relatief hoog onderdeel van publieke sector-consulting uitmaakt zijn het meest kwetsbaar voor bezuinigingen. In Nederland is het aandeel van programmamanagement bijna twee keer zo hoog als het Europese gemiddelde.

Grote ZZP-markt
Een unieke eigenschap van de Nederlandse markt is de grote hoeveelheid ZZP-ers. De ZZP-ers maken het voor zowel adviesbureaus als hun klanten moeilijk om nieuwe werknemers te rekruteren. Ook is het lastig om de tarieven laag te houden, zelfs terwijl de vraag weer begint toe te nemen.

Nederlandse adviesbranche innovatief
Een andere interessante conclusie is dat de businessmodellen van adviesbureaus in Nederland sneller lijken te veranderen dan waar dan ook. Als gevolg daarvan experimenteren Nederlandse advies-bureaus meer met verschillende leveringsvoorstellen dan in alle andere Europese landen. Daarin liggen de kansen voor Nederlandse adviesbureaus. In het aanwijzen van de uitdagingen waarvoor ze staan zijn de Nederlanders leidinggevend voor adviesbureaus in andere landen. De Nederlandse bureaus zullen waarschijnlijk beter aangepast zijn aan klantbehoeften, wat misschien wel de grootste factor is voor het doorvoeren van verandering.

Nieuws

Meer nieuws over