Necker ontwikkelt Drank en Horecawet stappenplan

23 augustus 2011 Consultancy.nl

Begin juli is heeft de Tweede Kamer de nieuwe Drank- en Horecawet aangenomen. De wet, die ruim 8 jaar in voorbereiding en behandeling is geweest, geeft gemeenten meer mogelijkheden om alcoholbeleid vorm te geven. Ook het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet verschuift naar gemeenten. De belangrijkste 4 maatregelen zijn:

  1. Intensivering van toezicht op alcoholverkoop 
  2. Gemeenten kunnen supermarkten die binnen één jaar drie keer bekeurd worden voor het niet naleven van de leeftjdsgrenzen een extra sanctie op te leggen 
  3. Vroeger uitgaan - met de nieuwe wet kunnen gemeenten de toegangsleeftijden voor de horeca koppelen aan de sluitingstijd 
  4. Strafbaarstelling van jongeren in openbare ruimte - jongeren onder de 16 jaar zullen voortaan in het openbaar strafbaar zijn wanneer zij alcohol in hun bezit hebben 

Stappenplan voor gemeenten

De uitdaging voor gemeenten wordt om lokaal alcoholbeleid te definiëren en om de implementatie in in goede banen te leiden. Necker van Naem, adviesbureau dat zich richt op de overheid en gemeenten, heeft een 8-stappenplan ontwikkeld voor gemeenten met tips en aandachtspunten. De presentatie kunt u hier bekijken.

Nieuws