M&I/Partners: ICT Benchmark Ziekenhuizen 2010

19 november 2010 Consultancy.nl

De gemiddelde automatiseringsgraad bij ziekenhuizen loopt op. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen 2010 van ICT adviesbureau M&I/Partners.

Deze stijging kan worden geconcludeerd uit het feit dat het aantal ICT-werkplekken nog steeds toeneemt, namelijk van 0,86 ICT-werkplekken per medewerker (in fte) in 2006 naar 1,06 ICT-werkplekken per medewerker (in fte) in 2010. Door de stijging van de ICT-werkplekken in de laatste jaren vindt er een daling plaats van de ICT-kosten per werkplek. Gaven de ziekenhuizen in 2007 nog € 4.475 uit per werkplek, in 2010 is dat nog maar € 3.700.

Door de hogere automatiseringsgraad nemen uiteraard de totale ICT-kosten toe, met name de stijging van softwarekosten voor de ondersteuning van het primaire zorgproces. Deze zijn dit jaar met 6 procent gestegen. De populairste ontwikkelingen zijn: verdere uitrol van het EPD, Elektronisch Voorschrijven en PACS2. Veel ziekenhuizen zitten momenteel nog in de implementatiefase van hun EPD. Maar gezien de investeringen verwacht M&I/Partners volgend jaar een doorbraak in de ingebruikname van het EPD in ziekenhuizen.

Best practices en besparingsmogelijkheden

De deelnemers aan de ICT Benchmark Ziekenhuizen deelden tijdens verdiepingsbijeenkomsten een aantal best practices met elkaar ten aanzien van het gebruik van ICT. Ook werd gesproken over mogelijke kostenbesparingen.

Ten aanzien van PACS / PACS2 concludeerden M&I/Partners en deelnemers dat: 

  • de gewenste integratie in hoge mate de kosten van PACS2 bepaalt.  
  • een geïntegreerd PACS2 systeem qua kosten voordeliger is dan verschillende PACS-en met aparte viewers. Zoek bijvoorbeeld een systeem waarmee zowel DICOM als non-DICOM beelden geraadpleegd kunnen worden, zowel stilstaand als bewegend.
  • het aan te bevelen is om bij de aanschaf van een PACS te letten op de mogelijkheden van datamigratie bij het einde van de levensduur. De leveranciers hebben hier over het algemeen nog weinig ervaring mee. 

Ook werden er diverse mogelijkheden gezien voor kostenbesparing. De belangrijkste mogelijkheden: standaardiseren van de ICT-infrastructuur, doorbelasten van ICT-kosten, virtualisatie, standaardiseren van applicaties en goed inrichten van IT-governance.

Nieuws