Mercer: Nederlanders hebben minste vrije dagen

13 oktober 2009 Mercer

Nederland is een van de landen met wereldwijd de minste officiële feestdagen, slechts acht in totaal. Dat blijkt uit een onderzoek van HR adviesbureau Mercer.

De meeste vrije dagen hebben de inwoners van Brazilië en Litouwen. In deze beide landen bedraagt het aantal vrije dagen 41. Daarna volgen Frankrijk en Finland, beide met veertig dagen. Spanje is het vijfde land met de meeste vrije dagen in een jaar. Gemiddeld hebben de Spanjaarden 22 vakantiedagen en 14 feestdagen per jaar vrij, wat een totaal van 36 vrije dagen betekent.

Canada en China blijken de landen waar werknemers het slechtst af zijn met respectievelijk 19 en 21 vrije dagen op jaarbasis.

Over het algemeen hebben werknemers in Europa in de wetgeving recht op het grootste aantal vakantiedagen. In Frankrijk en Finland zijn dat dertig dagen per jaar en in Litouwen, Rusland en Groot-Brittannië 28 dagen. In Polen krijgen de werknemers 26 vakantiedagen en in Griekenland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen 25 dagen.

Autstralië, Nieuw-Zeeland en Japan geven hun werknemers maximaal twintig dagen en in de Verenigde Staten geeft de wet geen minimum aantal vakantiedagen. Gemiddeld hebben Amerikaanse werknemers recht om vijftien vakantiedagen op te nemen. In Canada ligt dat aantal op tien.

De meeste feestdagen worden gevierd in Japan en India, zestien in totaal. Daarna volgen Cyprus, Slowakije en Zuid-Korea met vijftien dagen per jaar. Spanjaarden mogen met hun veertien dagen dus niet klagen. In sommige deelstaten ligt dit aantal bovendien nog hoger, afhankelijk van lokale tradities. Groot-Brittannië, Australië en Nederland zijn de landen met de minste officiële feestdagen, slechts acht in totaal.

Volgens Mercer bestaan er grote verschillen in de manier waarop de bedrijven in de verschillende landen omgaan met de feestdagen. In sommige landen hebben werkgevers het recht om van hun werknemers te eisen dat zij op officiële vrije dagen toch werken. Ook is het in sommige landen verplicht om de feestdagen als onderdeel van de vakantiedagen te beschouwen.

Nieuws