McKinsey: strategische besluitvorming moet beter

26 mei 2010 McKinsey Quarterly

Onbewuste vooroordelen die niet onderkend worden, kunnen de rationele strategische besluitvorming ondermijnen. En eigenlijk is het vreemd dat er binnen strategisch management niets met die wetenschap gedaan wordt. Gedragswetenschappen zoals economische psychologie worden immers wel steeds vaker ingezet in disciplines als marketing of hrm.

Blijkens een studie van adviesbureau McKinsey & Company vindt een minderheid van 28% van de ondervraagde managers de kwaliteit van de besluitvorming goed. Daarentegen denkt 60% dat er net zo veel slechte als goede besluiten genomen worden terwijl 12% vindt dat goede besluiten schaars zijn. Het verbeteren van strategische besluitvorming impliceert niet alleen het onderkennen van de vooroordelen en cognitieve valkuilen waaraan besluitvorming ten prooi valt, maar ook het implementeren van een besluitvormingsproces dat afgestemd is op het onderkennen van die vooroordelen.

Zo hebben mensen sterk de neiging overal patronen in te ontdekken, ook wanneer die er helemaal niet zijn. Deze bias kan vermeden worden door actief andere gezichtspunten te hanteren tijdens besluitvorming. Sociale vooroordelen worden weer vermeden door discussies tijdens besluitvormingsprocessen te depersonaliseren.

 

Nieuws