Denktank: Overheid moet innovatie stimuleren

20 april 2010 Consultancy.nl

Nederland kan veel meer uit zijn innovatiekracht halen door ’groter te denken’. Dat vergt forse extra investeringen – oplopend tot 6 miljard euro in 2020 – in onderwijs en onderzoek. Door daarnaast kennis en kunde te clusteren en een modern industriebeleid te voeren kan de economie 0,5 tot 1 procent extra groeien, meent een denktank van de overheid.

Van bezuinigingen naar groei mogelijkheden

De denktank, onder leiding van premier Jan Peter Balkenende, presenteerde gisteren een economische agenda ’NL 2020’ voor de komende tien jaar. In plaats van zich te concentreren op bezuinigingen, moet de komende regering zich afvragen waar geld te verdienen is.

Onderscheiden van concurrentie door focus op aantal sleutelgebieden

Door de verschuiving van de economische macht naar Azië, de vergrijzing en dreigende tekorten aan grondstoffen kan Nederland het zich niet permitteren om geen drastische stappen te nemen, onderstreepte Wiebe Draijer, lid van het platform en partner bij strategy consulting adviesbureau McKinsey & Company. "We moeten uitblinken in onze prestaties". Het vraagt om een overheid en politici die de langjarige zekerheid bieden en op die manier innovatie stimuleren. Nederland dient zich daarbij vooral te focussen op zijn kracht en een beperkt aantal sleutelgebieden. Door scherp te kiezen voor sterke economische sectoren met goede internationale kansen kan Nederland zich volgens de denktank onderscheiden van concurrenten.

Innovatieplatform

Volgens het innovatieplatform ligt de kracht van Nederland bij high tech-systemen en -materialen, bloemen en voeding, creatieve industrie, chemie en water. Ook de dienstensector (als banenmotor) en de sector duurzame energie kunnen de internationale concurrentie aan. Wat moet er de komende jaren gebeuren? Er zijn vijf speerpunten:

  • modern industriebeleid
  • internationale bedrijven en export (werven van 100 kennisintensieve bedrijven)
  • ondernemende cultuur
  • innovatieve dienstensector
  • betere randvoorwaarden zoals een flexibelere arbeidsmarkt en een hogere participatie van vrouwen, ouderen en allochtonen

Nieuws

Meer nieuws over