McKinsey: Nederland heeft relatief lage schuld

13 april 2010 Financieele Dagblad / Consultancy.nl

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een relatief lage schuldenlast in vergelijking met andere westerse landen. Nu veel ontwikkelde economieën hun schuldenratio moeten terugschroeven, geeft dat ons land een relatief goede uitgangspositie.

Dat concluderen onderzoekers van strategy adviesbureau McKinsey in een rapport dat vandaag verschijnt. Zij onderzochten de schuldenlast in verschillende sectoren van elf volwassen economieën. Daarnaast bekeken zij 45 historische periodes van schuldvermindering, om te zien wanneer een hoge schuld tot problemen leidt.

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, exclusief financiële instellingen, hebben in de jaren voor de financiële crisis hun schuld ten opzichte van hun boekwaarde significant teruggeschroefd. Zij staan er daardoor beter voor dan het Amerikaanse, Britse, Duitse en Franse bedrijfsleven. Dit geldt volgens de onderzoekers van McKinsey het sterkst voor de grotere ondernemingen. Van alle onderzochte landen hebben alleen Zwitserse bedrijven een lagere schuldratio.

'Die lage schuldenlast is gunstig voor Nederland, zeker in het licht van deze specifieke crisis', stelt onderzoeker Charles Roxburgh van McKinsey. 'Regeringen en consumenten kunnen we doorstrepen als mogelijke groeimotoren. Het bedrijfsleven moet het herstel aanjagen. Gelukkig zit daar veel vuurkracht en beginnen zij weer te investeren.'

Staatsschuld

Ook de Nederlandse staatsschuld is laag, vergeleken bij de andere onderzochte landen. De consumentenschuld is daarentegen wel relatief hoog. Alleen in Zwitserland ligt die hoger. De onderzoekers stellen dat dit geen probleem is, mits de huizenprijzen geen snelle daling beleven, bijvoorbeeld door onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek.

De Nederlandse banken hadden aan het begin van de crisis een schuldenniveau dat ongeveer even hoog was als bij banken uit de andere onderzochte landen. Maar de schuld van de financiële sector in Nederland als geheel is wel hoog (146% van het BBP) in verhouding tot de omvang van het land. Alleen in Groot-Brittannië is de bankenschuld verhoudingsgewijs groter.

Wereldwijde schuldenlast

Uit een eerder onderzoek van McKinsey bleek dat de mate van wereldwijde schulden van overheden, bedrijfsleven en consumenten ervoor zal zorgen dat een echte opleving van de wereldeconomie nog minimaal zes à zeven jaar zal duren. Volgens de strategie consultant volgt schuldvermindering uiteindelijk op elke economische neergang. Maar een schuldenreductie van 25 procent duurt gemiddeld zes tot zeven jaar en is uiterst pijnlijk.

Nieuws

Meer nieuws over