McKinsey: Middle manager is de grote verliezer

26 oktober 2009 Express

Tijdens een crisis is het niet de top maar de middle manager die de hardste klappen incasseert. Dit blijkt uit onderzoek van strategie adviesbureau McKinsey onder 1,653 managers. Middle managers krijgen in slechte tijden steeds meer verantwoordelijkheden en ervaren tegelijkertijd meer stress en onvoldoende steun van bovenaf.

Topmanagers zeggen juist goed om te kunnen gaan met langere dagen en zijn tevreden over de organisatie, het werk en de eigen prestaties. Het merendeel ervaart zijn baan zelfs als spannender en zinvoller dan voor de crisis.

Generatiekloof

Maar tijd voor het motiveren van hun middle managers zit er niet in. Is de er wel, dan wordt er vooral gestuurd op strategie en financiële resultaten en niet via persoonlijke gesprekken contact. Volgens adviseur Eelke Pol heeft dat ook te maken met de generatieverschillen tussen toplaag en middenkader.

Nieuws