McKinsey: Managers kunnen leren van neurowetenschap

09 juni 2011 ProfNews

Bestuurders en managers kunnen inzichten uit de neurowetenschappen toepassen om zichzelf en hun teams creatiever te maken, zo beweren consultants van McKinsey & Company. Volgens hen is het zaak om te focussen op perceptie.

Immers, vooraanstaande neurowetenschappers stellen dat perceptie intrinsiek gelieerd is aan de creatieve processen zoals die in het menselijke brein verlopen. Volgens Gregory Berns van de Esmory universiteit is het noodzakelijk om onze hersenen te `bombarderen` met zaken waar het nooit eerder mee te maken kreeg om dingen vanuit een ander perspectief te bezien. Dit is essentieel doordat onze hersenen ingesteld zijn op efficiency en routinematig de kortste weg nemen waar het percepties betreft. Dit bespaart de hersenen immers energie - het op de gebruikelijke manier opnemen van informatie kost weinig energie. Door onze hersenen te dwingen informatie opnieuw te categoriseren en dus buiten de gebruikelijke denkpatronen te treden, zijn we in staat om vernieuwende alternatieven te vinden.

Vertaald naar de managementpraktijk bestaan er vier manieren waarop executives de denkpatronen van hun mensen kunnen opschudden: onderdompeling, het overwinnen van orthodoxe paradigmata, het gebruik van analogieën en het welbewust creëren van beperkingen.

Nieuws