McKinsey: Executives focussen op lange termijn

30 mei 2011 ProfNews

Executives moeten ervoor waken achterover te leunen, nu de huidige financiële crisis minder hevig lijkt worden. Dit stelt Dominic Barton, global managing director van McKinsey & Company. Volgens Barton zijn er namelijk nog legio problemen die economieën parten kunnen gaan spelen.

Zo neemt het publieke wantrouwen in het bedrijfsleven almaar toe naarmate de inkomensongelijkheid en de werkloosheid toenemen en begrotingstekorten van overheden groter worden. Deze spanningen worden verergerd naarmate de machtsbalans verschuift van West naar Oost. Het grootste gevaar wordt echter gevormd door de kortetermijnhorizon aan de hand waarvan bedrijven worden bestuurd en investeringen worden gedaan. Immers, het zogeheten `kwartaal kapitalisme` dat tot de mondiale financiële malaise leidde, is allesbehalve dood en het bedrijfsleven lijkt er geen wijze lessen uit getrokken te hebben. Volgens Barton is het dan ook de hoogste tijd om de fundamentele principes van het kapitalisme te herstellen teneinde gezonde en duurzame groei te realiseren.

Businessleiders moeten dan ook drie stappen ondernemen om het bestel te hervormen: de organisatiestructuur veranderen en focussen op de lange termijn, voortaan de belangen van alle stakeholders nastreven en effectievere raden van bestuur installeren.

Nieuws