McK: ICT eerder betrekken bij fusies en overnames

27 juli 2011 Consultancy.nl

Uit verschillende onderzoeken in de afgelopen jaren komt steeds naar voren dat het merendeel van fusies en overnames mislukken, in de zin dat de verwachte business-doelstellingen niet worden gehaald. In de meeste gevallen speelt IT een belangrijke rol.

Technologie en IT zijn vrijwel nooit de belangrijkste business drivers van een fusie of overname. Veel meer gaat het om marktaandeel, kostenbesparing of toegang tot nieuwe markten. Desondanks kunnen fusies en overnames desastreus aflopen wanneer te weinig aandacht wordt besteed aan IT en technologie. IT is zelfs een cruciale factor voor het behalen van de beoogde doelstellingen.

IT afwezig in due diligence en post-fusie fase
McKinsey heeft onlangs onderzoek gedaan naar de rol van IT bij fusies en overnames. Het strategy consulting kantoor concludeert dat IT zeer belangrijk is voor 50 tot 60% van de samenwerkingsinitiatieven gericht op synergie. Desondanks krijgt IT nauwelijks aandacht bij het vooronderzoek (due diligence) en de post-fusie fase, zo laten de consultants weten in het artikel "Understanding the Strategic Value of IT in M&A". IT-afdelingen worden veelal buiten het onderzoek gehouden, maar het komt ook voor dat IT-specialisten "niet in staat onder woorden te brengen welke afhankelijkheden tussen business en IT bepalend zijn voor het behalen van de maximale waarde", meldt Hugo Sarrazin, mede-auteur van het rapport en senior partner bij McKinsey & Company.

Uitvoerende afdeling
Een van de belangrijkste oorzaken ligt dus in het feit dat CIO's zelden mogen aanschuiven bij de eerste discussies over mogelijke fusies en overnames. Volgens de consultants heeft dat te maken met een aantal factoren. Ten eerste willen bedrijven hun samenwerkingsplannen in een vroeg stadium graag geheimhouden. Daardoor wordt de kring van betrokkenen bij dergelijke vooronderzoeken zo klein mogelijk gehouden. Maar IT wordt ook nog vaak gezien als een uitvoerende afdeling, met als gevolg dat onderhandelaars de noodzaak om de CIO al tijdens de due diligence fase te betrekken onvoldoende inzien.

Nieuws

Meer nieuws over