McKinsey: Afrikaanse middenklasse wordt groeimarkt

24 februari 2011 Express

De Afrikaanse middenklasse zal het volgende decennium met meer dan 50 procent toenemen. Dat blijkt uit een rapport van het adviesbureau McKinsey. Er wordt aan toegevoegd dat deze groei voor het bedrijfsleven enorme mogelijkheden creëert. Het strategy consulting bureau concludeert dat de meeste Afrikanen op dit ogenblik nauwelijks voldoende inkomen hebben om in hun basisonderhoud te voorzien, maar door de snelle economische groei zal dat volgens de onderzoekers niet blijven duren.

"Sinds het begin van de eeuw is de economie van de Afrikaanse regio jaarlijks met bijna 5 procent gestegen," merkt McKinsey op. "In zeventwintig van de dertig grootste Afrikaanse markten verliep die groei zelfs nog sneller. De consumptie van de Afrikaanse particulieren zijn het voorbije decennium met 275 miljard dollar gestegen. Dat is meer dan in Brazilië of India. De volgende tien jaar zullen de Afrikaanse consumptiepatronen bovendien nog grote veranderingen kennen, die bovendien bijzonder positief zullen uitdraaien voor de producenten van consumptiegoederen."

"McKinsey voert aan dat Afrika tegen het einde van het decennium een middenklasse van 128 miljoen gezinnen zal kennen," merkt het webmagazine Warc.com op. "Op dit ogenblik worden 85 miljoen gezinnen tot de Afrikaanse middenklasse gerekend. "Voeding en basisbehoeften zullen voorlopig nog altijd het grootste gedeelte van de Afrikaanse consumentenbestedingen behoren, maar er zal ook steeds meer plaats komen voor andere producten. De Afrikaanse consument zal steeds meer keuzes kunnen maken in plaats van uit behoefte te shoppen.

Nieuws