McKinsey adviezen on hold gezet bij Tata Steel IJmuiden

30 juni 2011 FNV bondgenoten

Tata Steel heeft vorig jaar het adviesbureau McKinsey & Company ingehuurd om de directie te ondersteunen in het project Beter Werken uit het plan IJmuiden 2012. Toen McKinsey werd ingehuurd heeft het management verzekerd dat het project 'Beter Werken' niet zal leiden tot verlies van arbeidsplaatsen en niet zal leiden tot uitbesteding van onderhoudswerkzaamheden. Vorige week maakte het management toch bekend dat het gaat om 'aanzienlijk verlies aan arbeidsplaatsen'.

De werknemers en FNV bondgenoten accepteren dit niet en willen deze maand nog helderheid hebben over de echte plannen van McKinsey & Company. Aad in 't Veld, bestuurder FNV Bondgenoten: "Nu McKinsey haar eerste resultaten naar buiten heeft gebracht voor twee bedrijfsonderdelen, begint het er steeds meer op te lijken dat de doelstellingen van 'IJmuiden 2012' zijn verworden tot een ordinair bezuinigingsprogramma met als enige doel: winstmaximalisatie voor het moederbedrijf Tata. In een speciale bijeenkomst hebben onze kaderleden te kennen gegeven dat zij niet zonder slag of stoot zomaar een verlies van honderden zo niet duizend arbeidsplaatsen gaan accepteren. De kaderleden eisen van hun directie dat McKinsey op 'hold' wordt gezet en er eerst fatsoenlijk overleg wordt gevoerd met de vakbonden over de noodzaak van deze reorganisatie."

Zorgen over werkgelegenheid
De FNV fracties in de Ondernemingsraden hebben besloten in afwachting van dit overleg geen zaken te behandelen die voortkomen uit het Project Beter Werken. FNV Bondgenoten maakt zich ernstig zorgen over de werkgelegenheid bij Tata Steel en de daarmee de werkgelegenheid in de IJmond.

Stap vooruit hard nodig
In 't Veld: "Nog geen jaar geleden zijn in het kader van crisis achthonderd arbeidsplaatsen afgebouwd. Dat heeft diepe sporen achtergelaten bij het personeel. Nu weer afbouwen van arbeidsplaatsen is onacceptabel. Het wordt tijd dat het management de vestiging IJmuiden een stap vooruit brengt door te investeren in de installaties en nieuwe product ontwikkeling. Door opnieuw te bezuinigen wordt een negatieve spiraal in gang gezet en dat is wat Tata Steel IJmuiden nu net niet kan gebruiken." Bij Tata Steel IJmuiden werken ongeveer 9500 mensen.

Nieuws