McKinsey: Biodiversiteit nieuwe pijler strategie

16 augustus 2010 Consultancy.nl

Nadat eerder de aandacht vooral werd gericht op klimaatverandering, vormt biodiversiteit een nieuwe pijler van de toekomstige strategieën van bedrijven. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau McKinsey. Daarbij wordt opgemerkt dat vele bedrijfsleiders daarin niet alleen een bedreiging, maar ook nieuwe mogelijkheden zien. De onderzoekers merken op dat biodiversiteit in het publieke debat op dit ogenblik eenzelfde positie inneemt dan klimaatverandering drie jaar geleden.

Uit het onderzoek van McKinsey blijkt dat 59 procent van de ondervraagde ondernemers van mening is dat biodiversiteit meer een opportuniteit dan een bedreiging vormt voor zijn bedrijf. Daarbij wordt onder meer gesteld dat het bedrijf door een zorg voor de biodiversiteit zijn reputatie bij milieubewuste consumenten, medewerkers en andere belanghebbenden gevoelig kan opdrijven. De onderzoekers voegen er aan toe dat drie jaar geleden veel minder positief stond tegenover klimaatverandering. Slechts 29 procent had daarin destijds meer een mogelijkheid dan een bedreiging gezien.

"Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat de klimaatverandering de voorbije jaren de visie van de bedrijfsleiders over de potentiële mogelijkheden van de milieuproblematiek heeft veranderd," merken de onderzoekers op. Er wordt echter aan toegevoegd dat op dit ogenblik slechts de helft van de respondenten aangeeft dat zijn bedrijf acties onderneemt rond het thema van biodiversiteit. In de meeste gevallen gaat het volgens adviesbureau McKinsey over communicatie rond de consumptie van hernieuwbare grondstoffen en nieuwe processen om dat verbruik terug te schroeven.

Bedrijven die geen actie ondernemen rond biodiversiteit, geven in veel gevallen aan dat de materie niet echt belangrijk is. Een kleinere groep merkt op dat er geen externe druk is om actie te ondernemen, terwijl ook gemeld wordt dat er belangrijker problemen moeten aangepakt worden met de tijd en de financiële middelen van het bedrijf. Een regelgeving wordt door deze groep naar voor geschoven als de belangrijkste reden om toch initiatieven te ontwikkelen rond biodiversiteit. (MH)

Nieuws

Meer nieuws over