McKinsey: behoefte aan microkredieten groeit

25 november 2009 Plein+

Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland is de behoefte aan microkredieten groot. Sinds de start met microfinanciering in Nederland is de belangstelling dan ook flink toegenomen. Dit blijkt uit een rapport van strategie adviesbureau McKinsey dat staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) deze week in ontvangst nam.

“De behoefte aan microfinanciering in Nederland is groot. Ook in Europa wordt met belangstelling gekeken naar hoe wij startende ondernemers op weg helpen. Het rapport geeft inzicht in de toekomst van microfinanciering. Cruciaal daarbij is de combinatie van coaching en krediet”, aldus Heemskerk.

Meer starters

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 2,5 miljoen mensen wel eens nagedacht hebben over het starten van een eigen bedrijf. Hiervan hebben 430.000 mensen ook echt concrete plannen gemaakt, maar slechts 40.000 mensen starten uiteindelijk een onderneming.

Het ministerie heeft zichzelf daarom ten doel gesteld om het aantal startende ondernemers in Nederland te verhogen. In 2015 wordt gestreefd naar 50.000 starters, in 2007 lag dit aantal op 40.000. Naar verwachting zullen in 2015 vijfduizend startende ondernemers gebruik maken van microfinanciering. De andere helft kan terecht bij reguliere financiers en doet alleen beroep op begeleiding en coaching.

Belangstelling

Sinds de introductie van de microkredieten in Nederland is de belangstelling flink toegenomen. In het eerste jaar, 2007, werden er zo’n twintig kredieten verleend. Het afgelopen jaar waren dat er 150 en voor dit jaar verwacht McKinsey dat er 1.300 microkredieten worden verleend. Het gaat gemiddeld om een bedrag van €20.000 (maximaal €35.000).
­
Tot september zijn er van de ruim tweeduizend aanvragen 360 gehonoreerd, een gedeelte is nog in behandeling. Van de verstrekte kredieten ging 17 procent naar werklozen, 33 procent naar kleine zelfstandigen, 37 procent naar starters in loondienst en 12 procent naar de groep ‘overig’ (huisvrouwen, studenten).

Mond-tot-mondreclame

Prinses Máxima, lid van de Raad voor Microfinanciering, denkt dat beginnende ondernemers vooral zullen worden bereikt via mond-tot-mondreclame.

'Iedereen kan een ondernemer zijn. Huisvrouwen, allochtonen en ook iemand die bij een bank werkt en wat anders wil'', aldus de prinses. Al die mensen hebben een ander sociaal netwerk, waar bekend moet worden dat ze steun kunnen krijgen. 'En dan kan het snel gaan', aldus Máxima.

 

Nieuws