McKinsey: bedrijven kwetsbaar voor IT verschuivingen

13 november 2009 ManagersOnline

Europese topmensen denken dat hun bedrijven gevoeliger zijn voor grote, IT-gedreven marktverschuivingen dan bedrijven elders in de wereld. Volgens het rapport van strategie adviesbureau McKinsey 'Time to raise the CIO's game: A call to action for European companies', is 74 procent van de Europese topmensen van mening dat hun bedrijf 'zeer' tot 'extreem' kwetsbaar is voor IT-gedreven marktveranderingen.

Maar slechts achttien procent van de Europese IT-managers gelooft dat het eigen bedrijf juist zeer effectief is het sneller en beter dan de concurrent introduceren van technologieën. Volgens McKinsey moeten Europese bedrijven de kans grijpen gewaagde transformaties te ondergaan om er zeker van te zijn dat hun bedrijven succesvol blijven in het nieuwe economisch klimaat, dat McKinsey aanduidt als de 'new normal'. Een groot aantal bedrijven erkent de noodzaak zich aan te passen, waarbij een op de drie Europese managers stelt dat de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten een prioriteit is als antwoord op veranderende consumptiepatronen.

Belangrijkste conclusies

  • Volgens McKinsey beginnen bedrijven te erkennen dat de huidige recessie 'niet slechts een ommekeer van de conjunctuurcyclus is, maar een herschikking van de economische orde'. Bedrijven moeten verder kijken dan alleen het op korte termijn verlichten van de kostendruk, zodat ze goed kunnen inspelen op lange termijn-veranderingen. - Het huidige economische klimaat moet worden gezien als 'nieuwe normale' omstandigheden.

  • Volgens het rapport verwachten Europese topmensen dat het economische klimaat uitdagend blijft, ondanks dat recente gegevens uitwijzen dat de recessie zijn dieptepunt heeft gehad.

  • Ondanks het pessimisme van Europese bedrijven over de economie, geeft 31% van de Europese managers prioriteit aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in reactie op veranderende consumptiepatronen.

  • CIO's in Europa rapporteren minder frequent aan de CEO dan elders in de wereld: slechts 31 procent van de Europese CIO's rapporteert aan de CEO, vergeleken met 56 procent in Noord-Amerika. Verder is 71 procent van de Europese managers van mening dat de IT- en bedrijfsstrategie nauw geïntegreerd moeten zijn, maar slechts 27 procent vindt dat dit het geval is bij het eigen bedrijf.

  • Sommige managers geloven niet dat IT een belangrijke rol speelt bij het succes van hun bedrijf: volgens een derde van de Europese managers in het McKinsey onderzoek behoort IT niet tot de top drie middelen die voor concurrentievoordeel zorgen.

  • Desondanks geloven managers wel dat er ruimte voor verbetering is in de samenwerking met zakelijk leiders om nieuwe ideeën of verbeteringen te leveren voor bestaande processen en systemen (81 procent) en nieuwe bedrijfsinitiatieven te ontplooien, ondersteund door technologie (77 procent).

Nieuws