Marienne Verhoef treedt toe tot RvC Twynstra Gudde

19 mei 2010 Twynstra Gudde

Ir. M.A. (Marienne) Verhoef is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van organisatie adviesbureau Twynstra Gudde. Verhoef volgt hiermee drs. Trude Maas-de Brouwer op die per mei 2009, na een zittingsperiode van bijna acht jaar, is teruggetreden uit de Raad van Commissarissen.

Marienne Verhoef is sinds 2006 lid van de Raad van Bestuur van jeugdzorgor-ganisatie Spirit. Spirit helpt jeugdigen en gezinnen die problemen hebben met opgroeien en opvoeden. Eerdere functies die Verhoef bekleedde waren onder andere directeur Personeel & Organisatie bij het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij (1997-2001) en plaatsvervangend Secretaris Generaal bij het Ministerie van Financin (2001-2006). Marinne Verhoef is opgeleid als planologe aan de Landbouw Universiteit Wageningen.

Naast Marienne Verhoef bestaat de Raad van Commissarissen van het adviesbureau onveranderd uit mr. Boele Staal (voorzitter), ir. Karin Laglas en mr. Ton Stam. De benoeming van Marienne Verhoef is bekrachtigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Twynstra Gudde op 10 mei.

Nieuws