Manhattan: Zes supply chain en logistiek trends 2011

10 februari 2011 Consultancy.nl

Manhattan Associates, adviesbureau op het gebied van supply chain en logistiek, voorspelt dat de supply chains van veel bedrijven in 2011 sterke veranderingen zullen ondergaan als gevolg van diverse ingrijpende marktontwikkelingen. Onder meer verdergaande kostenbesparingen, groeiende globalisering, hogere olieprijzen en de zwakke financiële situatie van een aantal landen zal zijn stempel drukken op de wereldwijde logistieke operaties. Manhattan Associates signaleert zes trends die invloed zullen hebben op de supply chains in 2011 en de komende jaren.

1. Voortdurende focus op kostenbesparingen
Kostenverlaging was in de afgelopen drie jaar het centrale thema voor veel bedrijven. Dit zal in 2011 niet anders zijn. Ondanks dat de markt momenteel herstellende is, blijkt uit onderzoek1 dat het verlagen van operationele kosten binnen de supply chain topprioriteit blijft voor de komende vijf jaar. Organisaties trachten meer inzicht te krijgen in supply chain-kosten en de beschikbare arbeidskracht efficiënter in te zetten.

2. Groene agenda blijft leidend
Ondanks de wereldwijde recessie, blijven milieuvraagstukken een belangrijke focus voor organisaties, ongeacht hun grootte. In 2011 zullen nog meer bedrijven het ‘groene denken’ implementeren in hun supply chain-strategie. Hierbij valt te denken aan het herstructureren van distributienetwerken, het gebruik van geavanceerde transportplanning en de implementatie van technologieën voor verlaging van de CO2-uitstoot.

3. Sourcing verschuift naar een gemixte strategie
Sourcing zal in de nabije toekomst een complexere activiteit worden. Onder andere als gevolg van hoge olieprijzen en hogere tarieven voor containervervoer, wordt ‘nearshoring’ een aantrekkelijke optie. Sourcing zal een uitvoerig gecalculeerde balans worden tussen kosten en de mogelijkheid om snel en flexibel te reageren op veranderende wensen van de klant.

4. Supply chain complexiteit stijgt
Supply chains zullen steeds complexer worden, onder andere door een sterkere wereldwijde spreiding van  leveranciers, kortere productcycli, het bedienen van meer verdeelde markten, multichannel retailing en hogere eisen van de klant. In 2011 zal een grote focus liggen op het tackelen van deze groeiende complexiteit. Een verhoogd inzicht in de supply chain en betere informatiedeling tussen handelspartners en richting klanten zal hierbij een cruciale rol vervullen.

5. Verhoging in supply chain risico’s
Volgens onderzoek1 vindt 66% van de organisaties dat risico’s met betrekking tot de supply chain de afgelopen drie jaar zijn gestegen en datzelfde aantal denkt dat deze ontwikkeling zich verder doorzet. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de onvoorspelbare economische omstandigheden, de impact van overheidsbezuinigingen op de economie, verhoogde handelsprijzen, valutaschommelingen en de zwakke economische positie van een aantal landen.

6. Veranderende markten
Markten veranderen snel en zullen zich verder ontwikkelen in 2011. Consumenten hebben hogere verwachtingen en retailers zullen een samenhangend aanbod van diensten moeten creëren voor de consument. Om flexibel te reageren op de veranderende vraag en behoeften van de markt, hebben organisaties behoefte aan up-to-date gegevens van hun supply chain.

“Deze zes trends zullen een grote impact hebben op de manier waarop supply chains opereren in 2011”, zegt Pieter Van den Broecke, Managing Director Centraal-Europa bij Manhattan Associates. “Veel factoren zijn consistent met de langetermijntrends die de corporate strategie al vele jaren beïnvloeden. Een aantal actuele trends vraagt echter om snel handelen. Organisaties die goed zijn voorbereid op veranderingen hebben de beste kans om het komende jaar tot een succes te maken.”

Over Manhattan Associates

Manhattan Associates levert al ruim 20 jaar wereldwijde supply chain-oplossingen aan meer dan 1,200 organisaties die supply chain-software, -processen en -technologie als strategische voorwaarden voor marktleiderschap beschouwen. De supply chain-innovaties van Manhattan omvatten: Manhattan SCOPE en Manhattan SCALE.

Nieuws