Logica: Manufacturing Enterprise Solutions 2010

22 oktober 2010 Consultancy.nl

Industriële ondernemingen willen steeds sneller en transparanter dan ooit heldere informatie over hun productieketen tot hun beschikking hebben. De nieuwe marktdynamiek dwingt hen om versneld te investeren in informatiesystemen die continu betrouwbare en consistente gegevens leveren. Daarmee zijn zij beter in staat verantwoorde strategische keuzes te maken. Dat is één van de geconstateerde trends uit het jaarlijkse en wereldwijde MES-onderzoek van Logica.

Daaruit blijkt dat voor zogeheten Manufacturing Enterprise Solutions (MES) een flinke groei wordt verwacht; maar liefst 20 tot 25 procent per jaar. MES omvat een slimme oplossing voor grote en kleine industriële bedrijven om snel informatie uit te wisselen tussen de business zijde en de productie. In de afgelopen decennia steeg MES gemiddeld met 10 tot 15 procent per jaar, terwijl in afgelopen twee jaar de groei afvlakte als gevolg van de economische recessie.

Het wereldwijde MES-onderzoek is dit jaar voor het elfde achtereenvolgende jaar gehouden onder maar liefst 60 producten van 57 leveranciers van MES. Het onderzoek is geïnitieerd en uitgevoerd door zakelijke en technologische dienstverlener Logica. Het doel van het grootschalige onderzoek is om de prestaties van manufacturingbedrijven (internationaal) helpen te verbeteren. Naast uitgebreide informatie over MES-producten, geeft het rapport ook inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in het gebied van Manufacturing IT: standaarden, trends en observaties. Voor zowel nationale als internationale MES-leveranciers dient dit onderzoek als een ideale benchmarking.

Meer behoefte aan transparantie en betrouwbare informatie dan ooit

Eén van de opvallende conclusies uit het rapport is dat, in de eerste jaren van dit onderzoek de leveranciers zich voornamelijk richtten op primaire productieactiviteiten. Nu worden ook kwaliteit, onderhoud en voorraad gerelateerde activiteiten in toenemende mate als essentiële onderdelen gezien. Dat is noodzakelijk, omdat industriële bedrijven zich in een steeds complexer wordende omgeving bevinden. Zo is er sprake van kortere productlevenscycli, snelle technologische ontwikkelingen, globalisering van de markt, meer en striktere regulering, toenemende prijsdruk, lagere merkentrouw van de klant en aandeelhouders die meer omzet en winst eisen. Deze ontwikkelingen betekenen voor managers dat zij meer zichtbaarheid en transparantie in eigen keten willen. Daarnaast is er meer behoefte aan betrouwbare en consistente informatie om goede strategische keuzes op korte en lange termijn te kunnen maken en goed te kunnen bijsturen. Alleen een focus op primaire productieactiviteiten is niet meer toereikend.

Jan Snoeij, principal consultant van Logica: “De noodzaak tot efficiënter en effectiever produceren is door de recessie alleen nog maar sterker geworden. Daar komt het aspect duurzaamheid nog bij. We constateren dan ook dat de recessie de acceptatie van MES, als een sterk instrument, in de markt heeft doen versnellen. Vandaar dat we volgend jaar een enorme groei van 20 tot 25 procent in MES wereldwijd verwachten. Verder zien we dat MES-producten afgelopen jaren sterk ontwikkeld zijn en een steeds uitgebreidere functionaliteit bieden. Het product wordt nu vanuit de industrie steeds meer gevraagd om betere beslissingen te kunnen nemen in een steeds complexer wordende werkomgeving, waarin topprestaties geleverd moeten worden”.

Trend: meer leveranciers of meer overnames?

Afgelopen jaren heeft een aantal fusies en overnames plaatsgevonden. Ondanks de crisis is het nog maar de vraag of er een afname zal plaatsvinden van het aantal MES-leveranciers, zoals velen verwachten. Zoals onderzoek nu uitwijst, lijkt het erop dat er ruimte is voor een relatief groot aantal leveranciers, zij het dat focus op specifieke industriële activiteiten daarbij een voorwaarde is. Snoeij vult aan: “Leveranciers met een one-size-fits-all product zullen moeilijker het hoofd boven water kunnen houden.”

Trend: brede of specifieke focus?

Uit het onderzoek van Logica blijkt verder dat leveranciers in eerste instantie zich in een bepaalde industriële sectoren gingen specialiseren met op maat gemaakte MES-producten. Opvallend is dat veel leveranciers afgelopen jaren hebben aangegeven juist graag een bredere markt te willen bedienen. Uit het onderzoek blijkt dat daar nog maar weinig van terecht is gekomen. Het overgrote deel van de omzet van leveranciers wordt namelijk nog steeds uit een specifieke markt gehaald. ”Ook hieruit blijkt dat de markt om expertise blijft vragen. De verwachting is dan ook dat er uiteindelijk meer specialisme zal komen in plaats van verbreding”, aldus Snoeij.

Verdere stijging mobiele oplossingen

Mobiele oplossingen worden steeds belangrijker voor werknemers in fabrieken, omdat zij tegenwoordig niet meer op één plaats al hun werkzaamheden verrichten. Ten opzichte van  vorig jaar wordt nu een groei geconstateerd van maar liefst 15 procent. De verwachte groei in 2011 wordt geschat op 11 procent. Ook voor ondersteuning van mobiele oplossingen wordt een flinke stijging verwacht.

Over Manufacturing Enterprise Solutions (MES)

Het Manufacturing Enterprise Solutions (MES) vormt de schakel tussen de administratieve en logistieke systemen en de productievloer. MES omvat software dat alle informatiestromen binnen een productieomgeving met elkaar verbindt, registreert en controleert. Aan functionaliteiten geen gebrek: zo is het mogelijk om productiewinsten te berekenen, productieorders te plannen en te controleren, primaire kostcalculaties te maken, materiaal- en energiebalansaccounting en batchproducties te monitoren.

MES kan worden gebruikt om actuele informatie over prestatie en kwaliteit te verkrijgen. Daardoor wordt concentratie op verbetering van de productieactiviteiten veel eenvoudiger. Bovendien kan een onderneming ook sneller op (markt)veranderingen reageren. MES-oplossingen en de survey zijn onderdelen van Logica’s manufacturing atlas dat zich richt op de constante optimalisatie van manufacturing en supply chain afdelingen van productiebedrijven.

Nieuws

Meer nieuws over