Logica Manufacturing Atlas: Realtime supply chain

28 oktober 2010 Consultancy.nl

De Manufacturing Atlas Portal, ontwikkeld en in oktober gelanceerd door Logica, biedt realtime een totaaloverzicht van de productie en supply chain van het bedrijf.  Deze portal is een unieke tool voor onder andere managers, teamleiders en operators in productiebedrijven. Een dergelijk direct up-to-date statusoverzicht is voor industriële ondernemingen tot op heden niet op deze wijze beschikbaar, terwijl de markt hier wel dringend om vraagt.

Inzicht in o.a. productieplanning en financiën

De portal geeft ook inzicht in productieplanning, financiën en biedt extra controlemechanismen voor alle betrokkenen in het bedrijf. Operators, teamleiders en managers kunnen hiermee de consequenties van bijvoorbeeld vertragingen monitoren in de gehele supply chain. Daardoor kunnen zij direct met hun eigen afdeling bijsturen.  

Noodzaak en behoefte aan Manufacturing Atlas Portal

Mede door de recessie is het belang van realtime geïntegreerde procesinformatie nog groter geworden voor alle niveaus binnen een productiebedrijf. Het is niet alleen meer de operator of plant manager die het productieproces en de kosten bewaakt en financiële beslissingen neemt. Ook de directie wil nu ook precies weten waarom een bepaalde investering door een afdeling wordt gedaan, wat deze oplevert en wat de consequenties zijn voor de gehele productieketen. Bovendien zijn voorraden nu niet meer het elastiek om de planning goed te managen. Productiebedrijven opereren namelijk in een steeds complexere omgeving. De Manufacturing Atlas Portal biedt als eerste een realtime totaaloverzicht van de gehele productieketen, waarmee zowel de werkvloer als management beter verantwoord, strategische en financiële keuzes kunnen maken.

Rob Leijn, managing director commercial sector Logica Nederland: “Om een productiebedrijf gezond te houden, is flexibiliteit in productie essentieel. Zo dient een organisatie direct in te spelen als de vraag naar bepaalde producten af- of juist toeneemt. Het hebben van grote voorraden is meestal duur. Het bijzondere van de Manufacturing Atlas Portal is dat alle niveaus in de organisatie aangestuurd kunnen worden op Key Performance Indicators (KPI’s). De portal kan op basis van vastgestelde KPI’s zowel de operators en teamleiders, als ook managers continu van informatie voorzien. En daardoor de gestelde doelen binnen de productie en supply chain realiseren. Voor onze klanten verwachten we dan ook veel van deze portal.”

Eerste pilot bij Tata Steel een groot succes

Staalgigant Tata Steel in IJmuiden is het eerste grote productiebedrijf die met Manufacturing Atlas Portal in pilotvorm heeft gewerkt. Fred Vreeburg, Information Manager bij Tata Steel: “Door de inzet van de Manufacturing Atlas Portal kunnen we onze gebruikers voorzien van één scherm, waarbij de informatie door verschillende systemen geleverd wordt. Logica heeft op basis van onze wensen, een koppelvlak gebouwd waar verschillende systemen ingeplugd kunnen worden. De synchronisatie van gegevens is realtime.”

“Een ander mooi bijkomstig voordeel van de portal is het optimaliseren van de communicatie tussen afdelingen binnen industriële ondernemingen. Vaak is het lastig om realtime processen op  verschillende afdelingen nauwlettend te volgen. Plant managers overzien vaak slechts één onderdeel van de gehele supply chain. Wanneer een product in een bepaalde periode minder verkoopt, dan zal de voorraad uiteindelijk toenemen. De portal signaleert dit en maakt de consequenties voor alle afdelingen direct inzichtelijk. Een manager op de productieafdeling kan zo op tijd besluiten om het personeel in te zetten voor bijvoorbeeld onderhoud van de machines. Zodra de verkoop weer aantrekt, kan er weer volop geproduceerd worden. Het continu zo efficiënt mogelijk maken van de productieketen kan een productiebedrijf natuurlijk heel wat geld besparen. Continious improvement daar draait het om!”, aldus Peter van Barneveld, practice manager Manufacturing IT bij Logica en ook verantwoordelijk voor de rollout van de pilot bij Tata Steel.

Over de Logica Manufacturing Atlas

Logica’s Manufacturing Atlas verbetert de prestaties van de productie en supply chain in productiebedrijven en biedt een totaaloverzicht in de gehele productieketen. Het begint bij de ontwikkeling van een visie, waarbij de juiste informatie, op de juiste plaats en op het juiste moment beschikbaar is. Hierdoor kan een industriële onderneming snel en tijdig inspelen op veranderingen en efficiënter en effectiever produceren. Zo vertaalt de portal, als onderdeel van de Manufacturing Atlas, realtime data direct naar operationele informatie en praktische verbeteringen voor zowel werkvloer als management. Met deze informatie kan direct actie ondernomen worden, waar tot nu toe veelgebruikte weekoverzichten slechts achteraf informatie geven.

Nieuws

Meer nieuws over