Logica: Betere informatievoorziening voor zorgmarkt

07 oktober 2010 Consultancy.nl

De zorgbranche in Nederland krijgt sneller en met meer detail inzicht in het gebruik en de kosten van de zorg. Het informatiecentrum Vektis ontwikkelt hiervoor in samenwerking met adviesbureau Logica een nieuw informatiesysteem.

Het nieuwe systeem bevat de declaratiegegevens van geneesmiddelen, hulpmiddelen, kosten van de 1e lijn, de ziekenhuiszorg en curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook klantervaringscijfers en gegevens over de kwaliteit van zorg worden in het nieuwe systeem vastgelegd. Vektis levert daaruit beleidsinformatie die onder andere gebruikt wordt door zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de zorginkoop. Ook is het datawarehouse een belangrijke bron in de risicoverevening van zorgverzekeraars en de uitvoering van wettelijke regelingen, zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

De zorgsector staat voor ingrijpende veranderingen. De vergrijzing en bezuinigingen dwingen organisaties in de zorg om effectiever te werken. Actuele en eenduidige informatie helpt organisaties om dit te bereiken. De inzet van slimme ICT kan een belangrijke bijdrage daar aan leveren.

De bouw van het nieuwe datawarehouse bij Vektis gebeurt volgens de BI-Framework-systematiek van Logica. Daarmee is Vektis in staat om meer dan tot dusver, op een gestructureerde manier, snel te reageren op nieuwe en veranderende vragen uit de markt.

Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeraars. Het informatiecentrum biedt informatiediensten die besluitvorming en uitvoering binnen de zorgmarkt verbeteren en vereenvoudigen. Voorheen werden de declaratiegegevens al bij Vektis vastgelegd in verschillende systemen. Het combineren van de gegevens en het vooraf vastleggen van rekenregels maakt analyses eenvoudiger en minder arbeidsintensief. Vektis krijgt één digitaal informatiesysteem en kan zo adequater reageren op informatievragen van zorgverzekeraars en overheid.

Logica heeft ruime ervaring met het ondersteunen van ondernemingen en organisaties bij het stroomlijnen van de business intelligence-structuur. Het Logica-model is samengevat in het boek The BI Framework: How to Turn Information into a Competitive Asset.