Leon Sonnenschein naar Verdonck, Klooster & Associates

02 juli 2010 Consultancy.nl

Met ingang van 1 juli 2010 heeft Léon Sonnenschein de overstap gemaakt van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar Verdonck, Klooster & Associates. Hij gaat daarmee vorm geven aan de nieuwe expertisegroep Leren en Veranderen.

Over Léon Sonnenschein

Léon Sonnenschein heeft ruim 15 jaar ervaring met organisatie- en verandervraagstukken bij NGO's en overheidsorganisaties, o.a. als interim-directeur van een ontwikkelingsorganisatie en als programmaleider bij de gemeente Rotterdam. Vanaf 2004 was hij programmamanager van InAxis, het programmabureau van de Commissie Innovatie Openbaar Bestuur (Commissie Lemstra). InAxis fungeerde als aanjager van innovatie in het openbaar bestuur, steunde ruim 100 innovatieve experimenten die in een aantal gevallen tot beleids- en wetswijzigingen leidden. Het laatste jaar vervulde hij een adviserende en coachende rol bij projecten en programma's binnen het Rijk op het gebied van bevolkingsdaling, interbestuurlijke samenwerking, organisatieverandering en ketensamenwerking. Léon publiceerde o.a. over intergemeentelijke shared services, ketensamenwerking en innovatie.

Nieuws

Meer nieuws over