Leon Bovee start bij adviespraktijk Twynstra Gudde

21 december 2010 Twynstra Gudde

Leon Bovée heeft zich verbonden aan organisatieadviesbureau Twynstra Gudde in Amersfoort. Hij richt zich op samenwerkingsvraagstukken met IT als belangrijke driver, zoals alliantievorming en fusies, de verbinding tussen business en IT en het samenvoegen van diensten (shared services). De marktfocus van Leon Bovée betreft de sectoren Onderwijs, Sociale zekerheid, Justitie en de Spoorsector.

Leon vult deze rol in als adviseur, coach en tijdelijk bestuurder/manager. De bestuursadviespraktijk bestaat naast Leon Bovée uit een aantal senior partners van Twynstra Gudde en een selecte groep, exclusief aan het bureau verbonden, externe adviseurs en managers. Gezamenlijk vormen zij een groep professionals die als adviseur of tijdelijk manager op bestuurlijk niveau opereren.

Leon Bovée heeft uitgebreide bestuurlijke en management ervaring, hij was van 1998 tot 2002 algemeen directeur bij Facent, een verzelfstandigd bedrijfsonderdeel van Arbeidsvoorziening. Van 2001 tot 2003 was hij in de eerste periode directeur bedrijfsvoering a.i. bij Railinfrabeheer NV (rechtsvoorganger van het huidige ProRail) om vervolgens over te stappen naar de functie van directeur operations. In de periode 2003 tot 2006 was hij statutair directeur bij het ISC, ICT Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid. Sindsdien was hij tot 2009 plaatsvervangend algemeen directeur bij Politie Nederland.

Nieuws