KPMG: Organisaties tevreden over IT leveranciers

27 juni 2011 Consultancy.nl

Nederlandse organisaties zijn tevreden over hun IT-leveranciers en willen meer uitbesteden. Uit een groot onderzoek dat KPMG Equaterra jaarlijks onder bijna tweehonderd Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen verricht, blijkt dat de behoefte aan outsourcing de komende jaren nog verder zal toenemen en dat de organisaties in het algemeen tevreden zijn met hun IT-outsourcing-leveranciers.

Voor het onderzoek zijn zo’n vijfhonderd unieke IT-contracten van Nederlandse organisaties met leveranciers onderzocht die gezamenlijk een waarde van meer dan 4 miljard euro per jaar vertegenwoordigen. Van de onderzochte instellingen en bedrijven geeft 56% aan de komende tijd meer te zullen gaan uitbesteden. De belangrijkste reden hiervoor is net als vorig jaar de noodzaak om kosten te reduceren. Gezien het feit dat bijna tweederde van alle bedrijven aangeeft dat outsourcing het door hen gewenste effect heeft gehad, kan geconcludeerd worden dat kostenbesparingen inderdaad worden gerealiseerd.

“Het huidige economische klimaat zorgt ervoor dat de behoefte aan outsourcing in Nederland blijft groeien”, zegt Nico Boot, partner bij KPMG Equaterra. Boot: “De toenemende behoefte aan outsourcing wordt vooral ingegeven door het feit dat organisaties als gevolg van de economische situatie gedwongen worden te snijden in hun operationele kosten.”

Offshoring en nearshoring maken inmiddels bij de meeste organisaties onderdeel uit van de strategie. Ruim de helft van de organisaties geeft aan gebruik te maken van off-/nearshoring en een kleine tien procent is van plan om dat gaan doen. Dat offshoring succesvol is, wordt onderstreept door het feit dat de top 5 van IT-leveranciers waarover bedrijven het meest tevreden zijn bestaat uit 4 Indische leveranciers. In de algemene tevredenheidsranking voert Accenture de lijst aan en wordt gevolgd door TCS, HCL, Infosys en Cognizant.

In totaal zijn er 22 verschillende IT-leveranciers door Nederlandse bedrijven geëvalueerd op allerlei verschillende Key Performance Indicatoren (KPIs) waaronder kwaliteit, prijs, flexibiliteit, innovatie, operationeel en strategisch management en het kunnen uitvoeren van een goede transitie. Het is verheugend om te zien dat de mate van tevredenheid op alle onderzochte 9 KPI’s is verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

Daarbij springt de flexibiliteit bij het maken van aanpassingen in het contract vooral in het oog, omdat de mate van tevredenheid met 10 procent is gestegen en dit waarschijnlijk is toe te schrijven aan de heronderhandelingen die hebben plaatsgevonden in 2010 toen relatief veel klanten hun contracten hebben opgebroken om verdere kostenreducties af te dwingen.

Net als vorig jaar zijn bedrijven het minst tevreden over de mate waarin de service providers de mogelijkheden tot innovatie identificeren. Boot: “Bijna 40% is niet tevreden over de innovatie-capaciteiten van de leverancier. Het heeft alles te maken met de mate waarin de provider zich kan verplaatsen in de opdrachtgever, begrijpt met welke issues hij geconfronteerd wordt en in staat is met passende oplossingen te komen.”

Overigens zijn de organisaties zelf niet tevreden over hun eigen governance-vaardigheden en de wijze waarop zij in staat zijn om de relatie met de leverancier(s) te managen. Bijna tweederde van alle organisaties vindt dat hun vaardigheden onvoldoende zijn om op adequate wijze de leverancier(s) te kunnen aansturen. De meeste organisaties erkennen dat er in de relatie met de provider veel te verbeteren valt en geven aan dat dit van oudsher een kwestie van geld is geweest.

Nieuws