KPMG: HR-afdelingen stellen zich te passief op

25 november 2009 Consultancy.nl

HR-afdelingen stellen zich tijdens de huidige crisis veel te passief op. De afdelingen zouden een veel actievere rol kunnen spelen in het coachen van hun managers om te voorkomen dat zij door de recessie in een persoonlijke crisis terecht komen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau KPMG.

Als gevolg van de neergaande economie neemt het aantal managers dat niet meer gemotiveerd is toe, vinden zij onvoldoende bevrediging in hun baan en voelen zij zich belemmerd in hun persoonlijke ontwikkeling.

Volgens Louis Dell van KPMG moeten HR-afdelingen dan ook juist nu investeren in het coachen van de managers binnen hun organisatie. Dell : "Het is opvallend dat leidinggevenden wel geneigd zijn medewerkers een coachingtraject te laten ingaan als het om een individuele crisis gaat, terwijl in het geval van een organisatorische crisis zoals die zich nu afspeelt nauwelijks sprake is van het begeleiden van managers.

Beide soorten crises kunnen echter grote gevolgen hebben voor het functioneren van medewerkers. Het is duidelijk dat de positie van de afdelingen Personeelszaken in beide situaties marginaler is geworden. In feite komt het erop neer dat de afdeling Human Resources vooral bij algemene Management Development trajecten een rol speelt, maar bij crises geen adequate ondersteuning biedt."

Nu de inbreng van de HR afdeling sterk is afgenomen pleit Dell er dan ook voor dat managers het heft in eigen hand nemen. Dell : "Deze ontwikkeling is echter wel een bewijs van het feit dat in veel organisaties coaching van medewerkers minder belangrijk wordt gevonden. Dat is opvallend omdat de toegevoegde waarde van coaching hoog gewaardeerd wordt.

Uit onderzoek van het adviesbureau en de Erasmus Universiteit onder 160 executives die aan een coachingtraject hebben deelgenomen blijkt dat bijna 70% dit een goede investering heeft gevonden vanwege een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim, een betere relatie met collegas, meer voldoening in het werk, meer zelfinzicht en het beter behalen van doelen. De Return on Investment is volgens de executives maar liefst 180%."

Er is volgens Dell ook voldoende potentieel leiderschap in Nederland om de economische crisis genuanceerd en gebalanceerd tegemoet te treden. Dell : "Hierbij moeten we wel aantekenen dat er in de dominante leiderschapsstijlen in dit land veel visie is, maar weinig echte executiekracht en nog minder pragmatisme. Er is veel mensgerichte ambitie, maar weinig charisma. Of dat een beperking is, zal de praktijk moeten uitwijzen. Het vormt in ieder geval een uitdaging voor het executive coachingtraject. Het effect van coaching hangt af van het type leider dat de coaching volgt.

Toch is coaching van hoge toegevoegde waarde in het ontwikkelen van leiderschap. Zeker met het oog op de pardoxale aard van leiderschap biedt coaching uitkomst. Afstand nemen en reflectie kunnen tot bezinning en inzicht leiden. De verschillende opties van acceptatie, confrontatie en synthese kunnen met de coach worden doordacht en vervolgens in de praktijk worden uitgeprobeerd. Zo leert een leider om flexibeler te opereren zonder daarbij zichzelf te verliezen. Coaching blijft essentieel in de ontwikkeling van authentieke en toch flexibele leiders, zeker in tijden van een crisis."

Nieuws

Meer nieuws over