Kirkman partner in bestuur van Outsourcing Platform

25 mei 2010 Consultancy.nl

Ivar Davids, Managing Partner bij Kirkman Company, is toegetreden tot het bestuur van het Platform Outsourcing Nederland (PON). Davids vertegenwoordigt de adviesbureaus. Hij is verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van het PON.

Over Kirkman Company

Kirkman Company is marktleider op het gebied van Strategic Sourcing in Nederland. Als onafhankelijke management adviesorganisatie helpt Kirkman Company organisaties hun prestaties te verbeteren. Dit door het vinden van de juiste balans tussen welke activiteiten zelf te doen, uit te besteden of te organiseren in andere samenwerkingsverbanden zoals allianties, fusies en overnames (Make, Buy or Ally). De sourcingsvraagstukken spelen onder andere op het gebied van HR, Operations, IT, Legal&Finance, Communication, Marketing&Sales, Procurement en Facilities. Vanuit kantoren in Baarn (Nederland) en Londen (UK) werken zeventig medewerkers aan de verdere -internationale- ontwikkeling van Strategic Sourcing.

Over PON

Het PON streeft naar verdere professionalisering van outsourcing in Nederland. Om deze doelstelling nader uit te werken, richten de initiële discussies tussen de deelnemers van PON zich op kennisvergroting, markttransparantie en een betere aansluiting tussen vraag- en aanbodzijde. Het Platform is bedoeld voor partijen die zich bezig houden met IT-outsourcing en Business Process Outsourcing.