KvK onder druk n.a.v. Berenschot evaluatierapport

25 november 2010 Consultancy.nl

De Kamer van Koophandel (KvK) ligt onder vuur in de Tweede Kamer. Het meerendeel van de ministers wil een flinke sanering. De kritiek is o.a. het gevolg van een evaluatierapport van organisatieadviesbureau Berenschot. In het rapport concludeerde Berenschot het volgende:

- het geconsolideerde resultaat van alle Kamers is al drie jaar op rij negatief
- het huidige financieringssysteem van de kamer van Koophandel is niet houdbaar
- bezuinigingen binnen de Kamer van Koophandel zijn onvermijdelijk
- de Kamer van Koophandel te maken hebben met verschillende 'knelpunten'

De Kamer van Koophandel heeft 3 hoofdtaken:

1. bijhouden van een handelsregister van ondernemers
2. ondernemers van voorlichting voorzien
3. stimuleren van de regionale economie

De laatste twee taken staan onder grote druk. Onder meer omdat de verplichte jaarlijkse bijdrage die organisaties aan de KvK's moeten betalen, niet alleen wordt gebruikt voor het handelsregister maar ook om de twee andere taken uit te voeren. Dat terwijl niet elke ondernemer er gebruik van maakt. VVD, GroenLinks en D66 eisen nu dat KvK haar model drastisch herziet.

Nieuws