Berenschot: KvK lijdt verlies en moet bezuinigen

28 april 2010 Financieele Dagblad

In een nog vertrouwelijk rapport van adviesbureau Berenschot blijkt dat de Kamers van Koophandel (KvK) moeten bezuinigen. Ook moet de financieringssystematiek van KvK's op de helling.

Volgens het rapport is het geconsolideerde resultaat van alle Kamers, inclusief de begroting voor 2010, al drie jaar op rij negatief. Dat zou onder meer komen door de opkomst van het online inzien van uittreksels en een inefficiënt systeem van financiering. Daardoor moeten Kamers interen op hun eigen vermogen.

Nieuwe wet op de Kamers van Koophandel

Per 1 januari 2008 is de nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel van kracht. Die nieuwe wet moest ervoor zorgen dat de Kamers efficiënter gaan werken, onder meer door reductie van het aantal bestuursleden (van 1008 naar 288) en minder Kamerregio's (van 21 naar 12).

Bezuinigingen onvermijdelijk

Omdat de KvK's weinig wettelijke ruimte hebben om hun inkomsten te verhogen, zijn verdere bezuinigingen onvermijdelijk. KvK's worden volgens het rapport onvoldoende geprikkeld om hun kosten beter te beheersen. Bij alle Kamers moet evenveel betaald worden voor registratie en voorlichting, de zogeheten heffingen 1 en 2. De instellingen mogen alleen de hoogte van de derde heffing variëren. Die is voor stimulering van de regionale economie. Dit kan echter alleen maar binnen bepaalde grenzen.

KvK's met lagere kosten, door goedkope panden of weinig werknemers, worden zo niet gestimuleerd kosten te besparen. Kamers met hogere kosten voor registratie en voorlichting, bijvoorbeeld omdat hun verzorgingsgebied groot is, moeten daarentegen afboeken op hun eigen vermogen. Ze mogen de inkomsten uit regiostimulering niet gebruiken voor de andere twee activiteiten.

Financiering

Het rapport doet geen concrete voorstellen voor wijziging van de financiering. Wel wijst Berenschot op eerdere voorstellen van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland, die willen dat Kamers kosten onderling verevenen.

Nieuws