Jos de Beer naar Twynstra Gudde Bestuursadvies

17 november 2010 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Drs. J.F. (Jos) de Beer heeft zich per 1 januari 2011 verbonden aan de bestuursadviespraktijk van organisatie-adviesbureau Twynstra Gudde. Jos de Beer was voorheen directeur van GGZ Nederland.

In zijn rol als bestuursadviseur is Jos de Beer betrokken bij uiteenlopende opgaven van de bestuursadviespraktijk. De Beer richt zich voornamelijk op vraagstukken voor de opdrachtgever binnen de Rijksoverheid en de zorg. Zijn expertise is onder andere de ontwikkeling van aanpakken van bestaande en toekomstige dilemma's waar de Rijksoverheid en de zorg mee worden gecon-fronteerd.

De bestuursadviespraktijk bestaat naast Jos de Beer uit een aantal senior partners van Twynstra Gudde en een selecte groep, exclusief aan het bureau verbonden, externe adviseurs. Gezamenlijk vormen zij een groep professionals die op het hoogste bestuurlijke niveau opereren in uiteenlopende marktgebieden. Het werkterrein van bestuursadviesgroep heeft een sterke focus op de `sleutelopgaven' en persoonlijke ambities en dilemma's van de bestuurder. Hierbij valt te denken aan intern en extern toezicht, het adviseren over complexe bestuurlijke processen, advies over alliantievorming en de inrichting van bestuurlijk strategische agenda's.

Naast zijn functie als bestuursadviseur is Jos de Beer werkzaam als directeur van de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). Zijn rol is het verder professionaliseren van de vereniging. Jos de Beer was van 1995 tot 1999 directeur bij KPMG Gezondheidszorg en van 1999 tot 2003 werkzaam als zelfstandig adviseur en interim-manager bij De Open Ankh, Stichting Dienstverlening Gezondheidszorg. Daarnaast was hij in deze periode voorzitter van de commissie `Terugdringing administratieve lasten zorgsector', beter bekend als `Commissie De Beer'. Van 2003 tot eind 2010 was Jos de Beer directeur van GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg in Nederland.