Jimmy Kools Associate Partner bij vastgoedconsultancy Fakton

05 oktober 2009 Fakton

Jimmy Kools is per oktober 2009 benoemd tot Associate Partner bij vastgoedadviesbureau Fakton financiële vastgoedregisseurs. Kools wordt volgens planning per 1 januari 2011 partner bij het adviesbureau.

Jimmy Kools (1975) ìs afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als specialisatie Corporate Finance. Jimmy was van 2001 tot 2005 werkzaam bij Banque Artesia waar hij zich bezighield met de financiering van Publiek Private Samenwerkingen. Daarna heeft Jimmy een jaar voor Fortis Real Estate Finance gewerkt. Sinds 2006 is Jimmy in dienst van Fakton. Jimmy houdt zich veelvuldig bezig met het structureren van vastgoedtransacties, samenwerkingsovereenkomsten en financieringen.

Over Fakton

Fakton werkt als financieel regisseur voor tal van opdrachtgevers. Zowel overheden, marktpartijen, als individuele eigenaar/gebruikers maken gebruik van de diensten van Fakton. Op basis van hun fundamentele kennis van waardering van grondexploitaties en exploitaties van verschillende vastgoedcategorieën en de financieringsmarkt, bedenken ze voor hun klanten op maat gesneden financiële constructies, realiseren ze deals en betrekken kapitaal.

Nieuws

Meer nieuws over