IT verbetert prestaties Europese bedrijven

18 november 2009 Computable


Volgens onderzoek van McKinsey, in samenwerking met Cisco, gaan Europese bedrijven beter presteren wanneer zij een grote rol wegleggen voor IT.

Uit het onderzoek Time to raise the CIO’s game: A call to action for European companiesM blijkt, aldus de onderzoekers dat Europee bedrijven de kans moeten grijpen gewaagde transformaties, bij voorkeur op het gebied van IT, te ondergaan om er zeker van te zijn dat de bedrijven succesvol blijven in het nieuwe economische klimaat dat na de huidige crisis zal ontstaan. Volgens het rapport blijkt IT-technologie resultaat te boeken in de verbetering van de productiviteit en het realiseren van innovatie. McKinsey constateert tevens dat IT binnen bedrijven op allerlei vlakken zal moeten uitblinken om bedrijven succesvol te kunnen blijven ondersteunen.

Kwetsbaar
Ondanks deze mooie gedachten, is de huidige realiteit echter anders. Volgens het rapport moeten Europese CIO's hun houding tegenover IT sterk gaan aanpassen. Op dit moment denken velen van hen, ongeveer 74 procent, dat hun bedrijven gevoeliger, van zeer tot extreem kwetsbaar, zijn voor grote IT-gedreven marktverschuivingen dan bedrijven elders in de wereld. Slechts achttien procent van de Europese IT-managers vindt, aldus het onderzoek, dat hun bedrijf effectiever is in het sneller en beter introduceren van nieuwe IT-technologie dan hun concurrenten.

Andere conclusies
Andere conclusies uit het rapport zijn onder meer dat Europese CIO's minder frequent rapporteren aan hun bestuursvoorzitters dan elders in de wereld. Slechts 31 procent van de Europese CIO's rapporteert aan de bestuursvoorzitter, vergeleken met 56 procent in Noord-Amerika. Verder vindt 71 procent van de Europese IT-managers dat de IT- en bedrijfsstrategie nauw geïntegreerd moeten zijn, slechts 27 procent vindt dat dit het geval is bij het eigen bedrijf. Veder gelooft een derde van de Europese managers dat IT niet tot de Top Drie middelen behoren die voor concurrentievoordeel zorgen.

Aanbevelingen
Tot slot komen de onderzoekers in hun rapport met een aantal aanbevelingen die bedrijven succesvol moeten maken in de komende economische omstandigheden. In de eerste plaats moeten de IT en de bedrijfsactiviteiten meer op elkaar worden afgestemd. Hiervoor moeten de bestuursmodellen voor gezamelijke besluitvorming en strategische planning tussen IT en de bedrjifskant worden verbeterd. Ook de zakelijke vaardigheden van IT-managers moetenbeter worden. Ten tweede moet de IT worden geherstructureerd om een aanzienlijke verbetering van de productiviteit te bewerkstelligen. Ten derde moet het bedrijfsmodel en de kostenstructuur worden getransformeerd door middel van geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Verder moeten kansen voor IT-gedreven innovaties worden geïdentificeerd en moet worden geanticipeerd op onverwachte stappen van concurrenten.

Nieuws