Invloed recessie op omzet Deloitte beperkt

21 oktober 2009 Deloitte

Adviesbureau Deloitte heeft ondanks de economische crisis een netto-omzet van 709 miljoen euro gerealiseerd over het boekjaar 2008/2009, blijkt uit het jaarverslag van Deloitte. Dit is een daling van 2,4% ten opzichte van vorig jaar, waarbij afgestoten bedrijfsonderdelen en uitbestede werkzaamheden buiten de vergelijking zijn gehouden. Dit jaar verwacht Deloitte zo’n 400 nieuwe medewerkers te kunnen aannemen.

“Deloitte heeft gezien de marktomstandigheden een mooie omzet gerealiseerd. Met name in de publieke sector en bij financiële instellingen hebben wij onze positie verder versterkt. Voorts zijn wij blijven investeren in onze mensen en in innovatie”, zegt Roger Dassen, bestuursvoorzitter van Deloitte.

De omzetdaling bedroeg 5,3%, waarvan 1,9% was toe te rekenen aan afgestoten bedrijfsonderdelen en 1,0% aan een daling van uitbestede werkzaamheden. De omzet gecorrigeerd voor afgestoten bedrijfsonderdelen en uitbestede werkzaamheden daalde 2,4%. De omzet van Audit daalde met 1,7% door een toename van de prijsdruk . Na een sterke groei vorig jaar, daalde de omzet bij Tax het afgelopen jaar met 5,7% door onder meer de afname van fusies en overnames. De omzet van Consulting steeg met 0,8%. De omzet van Financial Advisory Services bleef gelijk, in een markt die door de afname van fusies en overnames sterk onder druk staat. Het resultaat voor belastingen daalde met 19,9% tot 95 miljoen euro.

Investeren in talent

In totaal nam het aantal medewerkers met 163 af tot 5489. Deze afname komt door de verkoop van een aantal onderdelen en het afscheid van ongeveer 130 boventallige medewerkers in een aantal bedrijfsonderdelen, waaronder Consulting. Deloitte verwacht dit jaar ongeveer 400 nieuwe mensen aan te nemen, van wie het merendeel net afgestudeerden. Vorige maand bedroeg de instroom ruim 150 medewerkers.

Deloitte investeert veel in het behoud van talent, onder andere met een persoonlijk carrièreplan dat volledig wordt afgestemd op de individuele wensen van de medewerkers: Mass Career Customization. “Dit programma maakt het mogelijk om je carrière aan te passen aan je privéleven”, zegt Roger Dassen. “Medewerkers kunnen tijdelijk een stapje terug doen, maar ook kiezen voor een versnelling van hun carriere”. Deloitte Touche Tohmatsu en in het bijzonder Deloitte Nederland ontving voor dit programma onlangs de Global Diversity Innovation Award, uitgereikt door de World Diversity Leadership Council.

Investeren in innovatie

Innovatie is cruciaal om de sterke marktpositie verder uit te bouwen. Deloitte heeft het afgelopen jaar succesvolle, geïntegreerde oplossingen ontwikkeld, bijvoorbeeld om bedrijven door de recessie te loodsen. De dienstverlening ‘Navigating the downturn’ leverde ruim 40 nieuwe opdrachten op en meer dan € 10 miljoen nieuwe omzet.
Eigen medewerkers worden gestimuleerd en begeleid om goede innovatieve ideeën ook daadwerkelijk in business om te zetten. Hiervoor heeft Deloitte een aparte B.V. opgezet, waarin de innovaties binnen Deloitte gestructureerd worden vormgegeven en in de markt gezet. Roger Dassen: “Deze aanpak werpt intussen zijn vruchten af. Deloitte biedt dit concept ook met succes aan cliënten aan, zodat ook zij innovatie kunnen inbedden in hun organisatie”.

Vooruitzichten

“Traditioneel reageert de business waarin Deloitte opereert vertraagd op de conjuncturele ontwikkelingen,” aldus Dassen. “Alleen al op grond daarvan is niet te verwachten dat reeds dit jaar een significante opleving zal plaatsvinden. Door ingrijpende maatregelen in onze overheadkosten, en de reeds eerder aangekondigde maatregelen ter bevordering van de flexibiliteit in onze workforce, is Deloitte goed gepositioneerd om de effecten van de recessie op onze bedrijfsvoering en onze mensen beperkt te houden.”

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam

Een van Deloitte’s pijlers is duurzaamheid. Deloitte kent een ambitieus duurzaamheids-programma. “We willen in onze bedrijfstak graag voorop lopen op dit gebied,” aldus Roger Dassen. “Het afgelopen boekjaar hebben we onze duurzaamheidsrapportages verbeterd, onze corporate responsibility-diensten ingebed in onze dienstenportfolio en onze ecologische footprint gereduceerd.”

Digitaal jaarverslag

Deloitte heeft er net als vorig jaar voor gekozen om het jaarverslag voornamelijk digitaal ter beschikking te stellen. Deloitte ziet XBRL als belangrijk instrument naar verdere standaardisatie en vereenvoudiging van rapportagestromen en heeft een uitgebreid dienstenpakket ontwikkeld om haar cliënten hierin wereldwijd van dienst te zijn. Als voorbeeld van de wijze waarop informatie in XBRL toegankelijk wordt gemaakt, is de jaarrekening van Deloitte Nederland ook in XBRL opgemaakt.

Meer informatie

Voor alle informatie over het jaarverslag 2008-2009 van Deloitte:
www.deloitteannualreport.nl

Nieuws