IG&H: uitvoering woekerpolissen kost 1000 manjaar

09 april 2010 IG&H Consulting

Terwijl alle marktpartijen nog druk bezig zijn uitvoering te geven aan de in 2008 en 2009 gesloten overeenkomsten inzake compensatie van beleggingsverzekeringen, werd afgelopen week het gesloten akkoord tussen het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid aangekondigd inzake een toetsnorm voor in het verleden gesloten beschikbare premieregelingen op beleggingsbasis.

De bedragen die met compensatie gemoeid zijn, halen moeiteloos en frequent de media. Veel minder aandacht en informatie is er daarentegen over de uitvoeringsproblematiek rondom deze regelingen. Reden voor IG&H Consulting & Interim om in de periode december- februari hiernaar onderzoek te doen onder opdrachtgevers en projectleiders van 7 verzekeraars, goed voor circa 70% van de totale markt.

Duidelijk is dat de getroffen regelingen bedrijven opzadelen met enorme uitvoeringscomplexiteit en –kosten. Op basis van het onderzoek 'Back to the Future - Compensatieregeling Beleggingsverzekeringen' kan geconcludeerd worden dat de totale uitvoeringslasten meer dan € 100 miljoen bedragen en 1000 (!) manjaar werk opleveren. Met name het feit dat voor elke polis (vaak vele conversies later) teruggegaan moet worden naar de oorsprong en compensatie pas aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd, zorgt voor extra complexiteit.

De uitvoeringsproblematiek trekt daarmee langdurig een zware wissel op schaarse capaciteit in een tijd waarin de projectenportefeuille toch al overvol is. Dit zet een behoorlijke rem op innovatie en het écht centraal stellen van de klant in een markt die luider dan ooit schreeuwt om transparantie en vernieuwing.

Nieuws