Compensatieregeling Beleggingsverzekeringen

IG&H Consulting & Interim

Terwijl alle marktpartijen nog druk bezig zijn uitvoering te geven aan de in 2008 en 2009 gesloten overeenkomsten inzake compensatie van beleggingsverzekeringen, werd afgelopen week het gesloten akko

Rapporten