House of Performance geeft HR Transformatie college

06 april 2011 Consultancy.nl

Op donderdag 7 april verzorgden Sven Krol en Renée de Boo een college over HR Transformatie (HRT) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In het kader van het vak “Organization Development and Change Management” verplaatsten 35 studenten Bedrijfskunde zich in de rol van HR-adviseur. Vanuit deze rol werd hen gevraagd te adviseren over het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van HR, door bestudeerde theoretische kennis te koppelen aan een praktijksituatie.

De voorgestelde oplossingen werden besproken aan de hand van het door House of Performance ontwikkelde model voor HR-transformatie. Hoe het model in de praktijk werkt, werd mede toegelicht door een HR-adviseur die recentelijk zelf de omslag heeft gemaakt van uitvoerder van HR-beleid naar partner van het lijnmanagement in de realisatie van strategie.

Nieuws

Meer nieuws over